loadingLehtirova vindpark på gränsen mellan Pajala och Gällivare kommun. Vindkraft ses av många som lösningen på det ökade elbehovet i storsatsningarnas spår. Foto: Bilbo Lantto
Lehtirova vindpark på gränsen mellan Pajala och Gällivare kommun. Vindkraft ses av många som lösningen på det ökade elbehovet i storsatsningarnas spår. Foto: Bilbo Lantto
Krönika

Lotta Gröning: Den gröna omställningen i norr bör granskas

Lotta Gröning

Det ena problemet efter det andra dyker upp inom den gröna industrisatsningen. Northvolt är i kris och vd Peter Carlsson säljer aktier. Riksrevisionen utreder om LKAB agerar företagsmässigt när de är beredda att satsa 400 miljarder på att producera järnsvamp med vätgas, ett enormt riskprojekt.

Idén om den gröna omställningen är politisk och ideologisk. För politikerna handlar det om en vision som inte bara ska göra Sverige världsledande i klimatomställning, det är också ett bevis på handlingskraft och ansvarstagande. Alla partier i riksdagen är för grön omställning, även om det finns en del skiljelinjer när det gäller industrisatsningar, och framför allt hur vi ska få tillräckligt med el till alla dessa energislukande verksamheter. Ett annat kännetecken för den politiska visionen är bristen på folklig förankring, framför allt i de regio­­ner som drabbas av stora exploa­teringar som orsakar enorma miljöförstöringar och ödelägger människors livsmiljö. Den gröna omställningen där regeringens representanter säger sig älska gruvor och stora vindkraftsetableringar har framför allt stöd i städerna, där människor inte upplever någon som helst miljömässig påverkan från satsningarna.  

Det som också kommer med stora statliga satsningar är rejäla bidrag och subventioner. Att ställa om tunga industrier är kostnadskrävande, och inte minst uppstår ett ideologiskt dilemma: Är det staten eller näringslivet som ska ta ansvar för förvandlingen? Inom politiken råder inga som helst tvivel. Maktambitioner öppnar statskassan när möjligheten till ära och berömmelse kan finnas någonstans i framtiden. Även inom näringslivet finns stöd av stora koncerner och inte minst bland riskkapitalister. Det är inte dumt att få statligt stöd och dra nytta av subventioner. Särskilt när villkoren för skattepengarna är så gynnsamma. Det har ingen betydelse om allt skulle misslyckas, eftersom det inte finns några krav på återbetalning. Riskkapitalister har helt enkelt fått miljarder i lekpengar att arbeta med, givetvis med hopp om stordåd från våra folkvalda.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingLehtirova vindpark på gränsen mellan Pajala och Gällivare kommun. Vindkraft ses av många som lösningen på det ökade elbehovet i storsatsningarnas spår. Foto: Bilbo Lantto
Lehtirova vindpark på gränsen mellan Pajala och Gällivare kommun. Vindkraft ses av många som lösningen på det ökade elbehovet i storsatsningarnas spår. Foto: Bilbo Lantto
Krönika

Lotta Gröning: Den gröna omställningen i norr bör granskas

Lotta Gröning

Det ena problemet efter det andra dyker upp inom den gröna industrisatsningen. Northvolt är i kris och vd Peter Carlsson säljer aktier. Riksrevisionen utreder om LKAB agerar företagsmässigt när de är beredda att satsa 400 miljarder på att producera järnsvamp med vätgas, ett enormt riskprojekt.

Idén om den gröna omställningen är politisk och ideologisk. För politikerna handlar det om en vision som inte bara ska göra Sverige världsledande i klimatomställning, det är också ett bevis på handlingskraft och ansvarstagande. Alla partier i riksdagen är för grön omställning, även om det finns en del skiljelinjer när det gäller industrisatsningar, och framför allt hur vi ska få tillräckligt med el till alla dessa energislukande verksamheter. Ett annat kännetecken för den politiska visionen är bristen på folklig förankring, framför allt i de regio­­ner som drabbas av stora exploa­teringar som orsakar enorma miljöförstöringar och ödelägger människors livsmiljö. Den gröna omställningen där regeringens representanter säger sig älska gruvor och stora vindkraftsetableringar har framför allt stöd i städerna, där människor inte upplever någon som helst miljömässig påverkan från satsningarna.  

Det som också kommer med stora statliga satsningar är rejäla bidrag och subventioner. Att ställa om tunga industrier är kostnadskrävande, och inte minst uppstår ett ideologiskt dilemma: Är det staten eller näringslivet som ska ta ansvar för förvandlingen? Inom politiken råder inga som helst tvivel. Maktambitioner öppnar statskassan när möjligheten till ära och berömmelse kan finnas någonstans i framtiden. Även inom näringslivet finns stöd av stora koncerner och inte minst bland riskkapitalister. Det är inte dumt att få statligt stöd och dra nytta av subventioner. Särskilt när villkoren för skattepengarna är så gynnsamma. Det har ingen betydelse om allt skulle misslyckas, eftersom det inte finns några krav på återbetalning. Riskkapitalister har helt enkelt fått miljarder i lekpengar att arbeta med, givetvis med hopp om stordåd från våra folkvalda.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024