Lärarnas Riksförbund: Låt assistenter avlasta lärare
För att undvika lärarbrist i framtiden borde ytterligare 8 000 nya elever börja på lärarutbildningarna varje år, enligt en ny rapport. (Foto: Erik G Svensson /TT-arkivbild)


För att täcka framtida behov av lärare borde antalet nya studenter på lärarutbildningen vara 8 000 fler per år än i dag, visar en färsk rapport. Lärarnas Riksförbund föreslår nu en ny yrkeskategori i skolan: assistenter, som avlastar lärarna.

Sedan lärarutbildningen gjordes om 2011 har intresset för den ökat. Antalet antagna ökade från runt 8 400 höstterminen 2011 till kring 12 400 i höstas.

Totalt börjar nu runt 13 000 på utbildningen per år. Men siffran borde vara 21 000 för att undvika lärarbrist i framtiden, enligt rapporten. Siffrorna bygger på antagandet att bara drygt 65 procent av dem som börjar tar sin lärarexamen.

Fredrik Svensson, utredare på Universitetskanslersämbetet (UKÄ), säger att det inte är realistiskt att nå upp till 21 000 nybörjare per år, i synnerhet inte som det redan är lågt söktryck till många inriktningar. Därför behövs andra åtgärder än att ta in fler på utbildningarna.

FAKTA: Akut behov av fler lärare
Skolorna (från förskola till gymnasieskola och komvux) behöver heltidsanställa 70 000 lärare, förskollärare och fritidspedagoger fram till och med 2019, bedömde Skolverket i en prognos i juni i fjol.

Behovet är störst inom förskola och grundskola. I grundskolan är rekryteringsbehovet 25 000 heltidstjänster.

Skolverket beskrev siffrorna som alarmerande. Sedan dess har flyktingtillströmningen och den så kallade lågstadiesatsningen ytterligare ökat behovet.

Enligt utbildningsdepartementet kan flyktingsituationen innebära att behovet ökar med ytterligare 17 000 heltidstjänster, alltså totalt närmare 90 000.

Föreslår assistenter

En lösning kan vara att kringsysslor läggs på annan personal, så att legitimerade lärare i högre grad kan syssla med yrkets kärnuppgifter.

– Legitimerade lärare är på väg att bli en knapp resurs som man måste hushålla med så klokt det bara går, säger Fredrik Svensson till Svenska Dagbladet.

Lärarnas Riksförbund (LR) är inne på samma linje, och föreslår att en ny yrkesgrupp, lärarassistenter, anställs i skolorna.

– På det sättet skulle lärarna få mer tid för varje elev och attraktiviteten i läraryrket öka. Det finns en hel del administrativa uppgifter som andra än lärarna skulle kunna göra, säger LR-ordförande Bo Jansson till TT.

Locka unga

Han konstaterar att det ökade söktrycket till lärarutbildningarna dras upp av ett stort intresse för förskolläraryrket. Många ämneslärarutbildningar har däremot svårt att fylla platserna.

– Därför måste man göra något så att studenterna vill söka till dem och att lärarna stannar kvar i yrket.

Han tror att en utbildning till lärarassistent skulle kunna locka unga personer som är intresserade av en kortare utbildning, och som vill få en inblick i läraryrket.

– För dem som redan undervisar, men är obehöriga, måste det rimliga vara att de får kompetensutveckling så att de kan få lärarlegitimation, säger Bo Jansson.