Lägre fordonsskatt för dieselbilar
Ägare till diesebilar kan se fram emot lägre fordonsskatt nästa år. (Foto: AFP)


Från 1 januari sänks fordonsskatten för dieseldrivna personbilar. Sänkningen ska kompensera den höjning av energiskatten på diesel som sker samtidigt med 20 öre per liter.

– Fordonsskatten för dieseldrivna personbilar sänks med inriktningen att det totala skatteuttaget ska vara oförändrat, säger Birger Höök, chef för Vägverket Trafikregistret, i ett pressmeddelande.

Hur stor skattesänkningen blir beror på hur fordonsskatten tas ut. För den viktbaserade skattemodellen sänks fordonsskatten med 4,5 procent. Till exempel innebär det för en bil med årsskatt på 6 350 kronor en sänkning med 285 kronor per år. Beskattas fordonet däremot enligt den koldioxidbaserade skattemodellen, sänks skatten av att miljö- och bränslefaktorn sätts ned från 3,5 till 3,3. Med en fordonsskatt på 5 407 kronor innebär detta en sänkning med 309 kronor per år.

För de ägare av dieseldrivna bilar som redan betalt in en del av skatten för 2008, så kommer en återbetalning att ske.

– Alla som behöver betala in fordonsskatt eller som kommer att få tillbaka pengar kommer att få information via brev från oss, avslutar Birger Höök.