Kunskapshus ska motverka terrorresor
Mona Sahlin har inspirerats till kunskapshusen av den framgångsrika Århusmodellen, som i stort sett utplånat terrorresorna till Syrien. (Foto: Sören Andersson)


I danska Århus har man framgångsrikt motarbetat rekryteringen till extremistiska organisationer som IS. Efter modell därifrån presenterar Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, en plan för kunskapshus. Dessa ska hysa experter som ska hjälpa till när någon visar tecken på radikalisering.

Stockholm, Göteborg, Örebro och Borlänge blir först ut med kunskapshusen. I januari ska man samla ihop kompetenserna i arbetet mot rekrytering av unga till våldsorganisationer. Anhöriga ska kunna vända sig dit om de misstänker att någon i håller på att radikaliseras.

Inspirationen kommer från den så kallade Århusmodellen, i vilken polis, socialtjänst, skola och muslimska församlingar i den danska kommunen sedan 2007 samarbetat för att hindra främst unga män från att resa till Syrien och ansluta sig till IS eller andra våldsamma organisationer.

Sedan ett och halvt år tillbaka har terrorresorna från Århus till Syrien i stort sett upphört.

De svenska kommunerna kommer att bygga upp kunskapshusen enligt sina egna förutsättningar, och det är inte säkert att det blir exakt som i Århus. Det centrala är att all relevant kompetens finns samlad under ett tak, så att personer som behöver hjälp bara behöver gå till ett ställe.

– Det finns mycket revir, hinder mellan myndigheter men det duger inte längre. De här fyra pilotkommunerna ska verka som exempel för andra kommuner i Sverige att dra lärdom av. Hur man snabbt och effektivt man ska jobba förebyggande, säger Mona Sahlin till SVT.

Förebyggande arbete Sahlins recept mot att unga reser till Syrien för att kriga