Kritiskt läge för Östersjöns tumlare
Östersjötumlarna blir färre, i dagsläget finns bara omkring 500 djur kvar. (Foto: Solvin Zankl/WWF)


En av världens mest hotade valarter simmar i svenska vatten. Frågan är hur länge.

Det finns bara omkring 500 östersjötumlare kvar och nu står hoppet till ett havsområde söder om Gotland.

Östersjötumlaren, en av de minsta tandvalarna, drabbas hårt som bifångst vid fiske, men också av miljögifter. Det gör att det bara är omkring 500 djur kvar enligt den senaste uppskattningen.

– Det är ett ganska kritiskt läge, säger Mattias Rust, chef för havsarbetet på Världsnaturfonden (WWF).

– Problemet är att trycket hela tiden ökar med sjöfart, turism, vindkraft, ledningar för olja och gas och så vidare. Det är färre och färre delar av Östersjön där den får vara i fred.

WWF hoppas nu på ett snabbt beslut om ett skyddsområde för östersjötumlaren. För ett par veckor sedan lämnade Naturvårdsverket över ett förslag till regeringen om att skydda ett havsområde på totalt 11 000 kvadratkilometer, det vill säga ungefär lika stort som Skåne, i en serie av grunda vatten söder om Gotland.

– Det är nog många som inte ens vet om att det finns valar i Östersjön. Men ska vi ha någon chans att ha kvar tumlarna måste vi skydda dem nu, säger Mattias Rust.

(TT)

Tumlare
Tumlaren (Phocoena phocoena) är en av de minsta tandvalarna. I Östersjön finns en liten population, i första hand söder om Gotland, som är skild från de betydligt större bestånden i Skagerrak och i Bälthavet.
En vuxen tumlare kan bli mellan 140 och 170 centimeter lång och väger normalt mellan 40 och 57 kilo. De lever sällan längre än 12 år.
Tumlare skiljer sig från delfiner genom att de har trubbig nos och små och spadformade tänder i stället för konformade och spetsiga. Tumlarna är också betydligt skyggare.
I svenska vatten äter tumlarna främst mindre fiskar som sill, småtorsk, smörbultar, tobis och pirålar.
Källa: Havs- och vattenmyndigheten samt Världsnaturfonden.