Kostnaden för Haitis jordbävning kan överstiga 100 miljarder kronor
Stående och kollapsade hus omvartannat täcker sluttningen i Le Vallee de Bourdons kvarter i Port-au-Prince, Haiti, den 18 februari 2010, mer än en månad efter det att en jordbävning med styrka på 7,0 på Richterskalan förstörde stora delar av Port-au-Prince. (Foto: Chip Somodevilla / Getty Images)


Återuppbyggandet av Haiti efter skalvet kan kräva mer ekonomiskt stöd än vad man tidigare trott. Det är en av slutsatserna i en studie som offentliggjordes av Inter-American Development Bank (IDB), som uppskattar att återuppbyggandet av bostadshusen, skolorna och infrastrukturen i Haiti kan kosta så mycket som ca 100 miljarder kronor.

IDB:s forskningsekonom Eduardo Cavallo berättade för Epoch Times att även om de i sin analys tog hänsyn till vissa regionalt specifika särdrag för Haiti så var denna händelse helt unik.

– Det är den mest destruktiva händelse som ett land någonsin har upplevt, om man räknar antalet döda i förhållande till landets befolkning. Detta är förmodligen den enskilt viktigaste orsaken till de mycket stora beräknade skadorna enligt vad vi fått fram, förklarade Cavallo.

Jordbävningen den 12 januari, som registrerade 7,0 på Richterskalan, slog till cirka 16 km sydväst om Haitis huvudstad Port-au-Prince, och enligt den senaste officiella beräkningen dödades totalt 230 000 personer.

Skalvet orsakade också massiv förstörelse på privata och offentliga tillgångar. Många ovärderliga byggnader har förstörts eller allvarligt skadats, inklusive presidentpalatset, andra regeringsbyggnader, National Cathedral och kyrkor.

IDB, som inrättats för att stödja de latinamerikanska och karibiska ekonomierna, uppskattade kostnaden genom att applicera statistiska metoder på data från tidigare katastrofer som lagrats i databasen för nödsituationer. Databasen upprätthålls av ett forskningscentrum vid det katolska universitetet i Leuven i Belgien.

Några av de faktorer som IDB:s experter har använt i beräkningarna är katastrofens omfattning, antalet döda och BNP per capita och man har använt data från cirka 2000 naturkatastrofer som inträffat över hela världen under de senaste 40 åren.

Antalet dödsfall orsakade av jordbävningen i Haiti diskuteras fortfarande vid IDB. Med en första uppskattning av i bästa fall 200 000 döda, beräknades de uppskattade skadorna till ca 53 miljarder kronor. Med användande av samma metod, om dödssiffran når 250 000, blir den potentiella skadan cirka 60 miljarder kronor.

Dock kan kostnaderna bli mycket högre. Uppgifterna visar att det finns 90 procents sannolikhet att medel som behövs för att återuppbygga landet kommer att bli mellan cirka 34 och 100 miljarder kronor.

I studien dras slutsatsen att om man samlar in pengar till återuppbyggnaden ”krävs det många givare, bilaterala, multilaterala och privata. Därför kommer en utomordentligt bra samordning av finansieringen och genomförandet att vara nyckeln till att säkerställa en effektiv användning av medlen.”

IDB arbetar för närvarande på en bedömning av behoven efter katastrofen och den kommer att släppas inom de närmaste månaderna. Bedömningen skall närmare analysera behovet av återuppbyggnad och projekterade kostnader.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/30019/