Kort promenad efter måltid kan minska risk för diabetes
En 15 minuters promenad på maten kan minska risken för typ-2 diabetes hos äldre, enligt ny forskning. (Foto: AFP/Valery Hache)


Att lägga sig och vila på maten är inte det bästa för blodsockernivån hos äldre personer. Enligt en ny studie bör den som vill minska risken för typ 2 diabetes i stället ta en kort promenad efter maten, skriver BBC News.

Viktminskning och motion anses vara de viktigaste sätten för att förebygga typ 2-diabetes, som uppstår när kroppen inte producerar tillräckligt med insulin eller kroppens celler inte reagerar på insulin. Sjukdomen kommer oftast i vuxen ålder och kan delvis bero även på ärftlighet.

Forskare vid George Washington University i USA har undersökt tio personer över 60 år med risk att utveckla typ-2 diabetes, på grund av högre blodsockernivåer än normalt och otillräcklig fysisk aktivitet.

Resultatet av undersökningen visade att tre 15-minuters promenader i lätt till måttlig takt var lika effektiva för att minska deltagarnas blodsockernivåer under en 24-timmarsperiod som en 45-minuters promenad i samma takt.

Den amerikanska studien är den första som gjorts för att undersöka vilken effekt som en kortare fysisk aktivitet kan ha på blodsockernivån direkt efter måltiden, vilket är en kritisk tid då blodsockernivån kan stiga snabbt.

Enligt läkaren Loretta DiPietro, huvudförfattaren bakom studien, är blodsockernivån efter en måltid en viktig riskfaktor för utvecklingen av nedsatt glukosintolerans, något som kallas pre-diabetes, ett förstadium till typ-2 diabetes.

Att promenera direkt efter maten var ”betydligt mer effektivt” när det gällde ”avtrubbning av de potentiellt skadliga förhöjda blodsockernivåerna efter måltid som är vanligt förekommande hos äldre”.

Forskningsrönen kan leda till en framtida metod som till låg kostnad kan förebygga diabetes av typ-2, men resultaten måste först bekräftas av större studier, anser Loretta DiPietro.