Koldioxid kan förändra smaken hos skaldjur
Havsräkor


Att koldioxidutsläpp påverkar vår miljö negativt är inget nytt, men nu visar en ny studie, som publicerades i Journal of Shellfish Research att koldioxidutsläppen även påverkar smaken hos skaldjur.

Mängden koldioxid i atmosfären har ökat från knappt 280 ppm (parts per million) till 400 ppm, sedan 1750-talet.

Den största orsaken till utsläpp av koldioxid kommer från förbränning av olja, kol och gas. Men även skövling av skogar och cementproduktion är en bidragande orsak. Man har kommit fram till att havet har tagit upp cirka fyrtio procent av dessa utsläpp under det senaste århundradet, vilket medfört att koldioxidhalten i haven har ökat och pH-värdet sjunkit.

– Jag har under många år studerat hur havsförsurningen påverkar vår havsmiljö och specifika arter, men jag blev alltid förbryllad över att forskningen förbisåg viktiga effekter. Det var till exempel ingen som studerade hur försurningen påverkade smaken på fisk och skaldjur som vi äter, säger forskaren Sam Dupont vid Göteborgs universitet.


Sam Dupont, vid Göteborgs universitet, har med sin forskning visat att koldioxid påverkar smaken hos skaldjur. (Foto: Sam Dupont)

Sam Dupont, vid Göteborgs universitet, har med sin forskning visat att koldioxid påverkar smaken hos skaldjur. (Foto: Sam Dupont)

Tidigare forskning

I tidigare forskning har man rapporterat om de negativa effekterna havsförsurningen har på bland annat överlevnad, tillväxt och reproduktion hos marina organismer. Man kom då fram till att effekten av havsförsurning påverkar olika arter på olika sätt. För en del arter kan det vara dödligt, men för andra arter kan det ha en positiv effekt.

Sam Dupont försökte få bidrag för att kunna forska på hur havsförsurningen påverkar smaken, men lyckades inte få några pengar.

– Till slut bestämde jag mig för att göra ett litet pilotprojekt i alla fall. Vi utsatte räkor för havsförsurning under tre veckor och bad sedan lokala provsmakare att göra ett smaktest. Resultatet var tydligt, man föredrog räkorna som odlades i förhållanden som representerar havsförhållandena idag tre gånger så mycket som de räkor som under tre veckor exponerades för ”framtida havsförutsättningar”, säger Dupont

Forskningen som sker vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper i Kristineberg, är ett samarbete mellan forskare från Göteborgs universitet, University of Quebec i Rimouski och Plymouth University. Man har nu kommit fram till att havsförsurningen påverkar både fisk och skaldjurs smak, konsistens och utseende.

– Vi är väl medvetna om begränsningarna i detta experiment, men vi ville bevisa ett koncept, att havsförsurning kan förändra smaken på skaldjur och vi hoppas att detta kommer att stimulera till ny forskning, säger Dupont.

Lösningen är att minska utsläppen av koldioxid

Forskarna anser att det bara finns ett alternativ att komma tillrätta med problemet och det är att vi måste minska våra utsläpp av koldioxid. Enligt Dupont brukar försurningen av havet kallas för ”den tysta stormen” eftersom du inte kan se den, du kan inte höra den och du kan inte känna lukten av den, men att deras forskning tyder på att du kan känna smaken av den.

– Vi använde en kvalitativ metod. Provsmakarna var tvungna att betygsätta konsistens, utseende och smak. Om vi lyckas få bidrag, så vill vi i framtiden använda professionella provsmakare, som kan skilja mellan olika smaker, säger Dupont.