Kinesiska regimens talesperson i transplantationsfrågor sparkad
Kinas ställföreträdande hälsominister, Huang Jiefu, vid världshälsoorganisationens möte i Indien, juli 2006. Nyligen föreslog han att den kinesiska regimen borde upphöra med att använda organ från fångar till transplantation. (Raveendran/AFP/Getty Images)


Den 12 mars meddelade Kinas officiella regering, statsrådet, att posten som ställföreträdande hälsominister, som för närvarande innehas av Huang Jiefu, kommer att försvinna i och med den senaste institutionella omstruktureringsplanen. Huang gjorde den 25 februari ett uttalande där han föreslog att det är nödvändigt att man i mindre utsträckning förlitar sig på organ från avrättade fångar för att man ska kunna reformera organtransplantationssystemet i Kina.

Huang Jiefu omringades den 12 mars av reportrar vid den norra ingången till Folkets stora sal. Guangzhou-baserade dagstidningen New Express citerade honom: ”Som den sista ställföreträdande hälsoministern tycker jag att det är okej… jag kommer att avgå och börja om i medicin- och hälsogruppen för kinesiska folkets politiskt rådgivande konferens och fortsätta att arbeta för reformer.”

– Det är inte ovanligt att högt uppsatta partitjänstemän som blir av med sina poster går över till nationella folkkongressen eller politiskt rådgivanden konferensen där man stannar upp till fem år innan pensionsavgången, berättade kommentatorn Zhang Tianliang för Epoch Times.

Som ställföreträdande hälsominister sedan 2001 har Huang Jiefu varit ansiktet utåt vad gäller organtransplantationssystemet i Kina. Som sådan har han varit regimens huvudansvarige för att handskas med upptäckten om att Kinas sjukhus var involverade i systematiska brott mot mänskligheten. I mars 2006 fick omvärlden vetskap om att organtransplantationssystemet hade en organbank vars organ stulits från samvetsfångar, i synnerhet Falun Gong-utövare.

Huang har flera gånger talat ut om att systemet behöver reformeras, men har aldrig haft makten att förändra det. Han hade ingen makt över militärsjukhusen, vilka, enligt forskare, står bakom huvuddelen av organstölderna.

David Kilgour och David Matas säger i sin bok, Bloody Harvest (Blodig skörd), att 41 000 transplantationer ägde rum mellan 2000 och 2005 där Falun Gong-utövare sannolikt är källan till organen. De tror att organskörd i Kina pågår än i dag, och att nästan alla 10 000 organ som transplanteras varje år kommer från fångar.

I juli 1999 satte den dåvarande regimen med Jiang Zemin i spetsen igång en kampanj för att utrota den andliga metoden Falun Gong. Delvis berodde detta på hans rädsla för hur populära dess traditionella moraliska läror var bland det kinesiska folket.

Medvetenheten om organskördens fasor i Kina, både internationellt och i Kina, har ökat de senaste åren. Nu när Huang Jiefu tvingas avgå, florerar det bland kineser på internet en teori om att det möjligtvis finns ett samband mellan Huangs syn på organskörd och att han fick sparken.

Den 5 mars, samtidigt som öppnandet av nationella folkkongressen, postade en person på internet med användarnamnet, “Forbidden Fairness and Justice”, ett inlägg på mikrobloggen Sina Weibo med tre skärmdumpar av tre motsägelsefulla nyheter från hälsoministeriet gällande ”organskörd från avrättade fångar”. Forbidden Fairness inlägg, som sedan togs bort av regimens censurapparat, orsakade stor uppmärksamhet.

“När jag försökte samla ihop informationen i de olika nyhetsartiklarna [om organskörd], insåg jag att jag varken hade visdom nog eller den nödvändiga informationen för att kunna förstå logiken bakom dem”, skrev Forbidden Fairness.


En skärmdump med tre nyheter på mikrobloggen Sina Weibo, som lades in av användaren ”Forbidden Fairness and Justice” den 5 mars. Inlägget, som publicerades samma dag som öppnandet av folkkongressen i Peking, har orsakat sensation genom att det pekar ut de motsägelsefulla uttalanden som regimens talespersoner har gjort om organskörd i Kina. (Weibo.com)

En skärmdump med tre nyheter på mikrobloggen Sina Weibo, som lades in av användaren ”Forbidden Fairness and Justice” den 5 mars. Inlägget, som publicerades samma dag som öppnandet av folkkongressen i Peking, har orsakat sensation genom att det pekar ut de motsägelsefulla uttalanden som regimens talespersoner har gjort om organskörd i Kina. (Weibo.com)

Den första artikeln som citeras av Forbidden Fairness förnekar att transplanterade organ tas från avrättade fångar.

Sajten East Day rapporterade att Mao Qun’an, talesperson för hälsoministeriet, den 11 april 2006 sade: “Påståendet att transplanterade organ i Kina kommer från avrättade fångar är en bluff.”

Den andra artikelns rubrik löd: “Hälsoministeriet: Främsta källan till organen är avrättade fångar.” Artikeln publicerades av Beijing Times den 7 mars 2012.

Den tredje nyhetsartikeln publicerades på China.org den 5 mars i år, dagen då nationella folkkongressen öppnar, med rubriken: “Hälsoministeriet: Om två år kommer organ från avrättade fångar inte att användas.”

Den 25 februari medgav Huang Jiefu att Kina är det enda landet i världen som systematiskt använder organ från avrättade fångar. Med tårar i ögonen meddelade Huang att ”kinesiska organtransplantationsläkare äntligen kan visa upp sin skicklighet på den internationella arenan” med etableringen av ett statligt organdonationscenter, enligt statliga Beijing Youth Daily. 

Centrets syfte är att etablera ett samarbete i distributionen av organ till transplantationssjukhus i Kina. Den finns ett mycket starkt kulturellt tabu mot att donera organ i Kina, vilket resulterar i att mycket få frivilligt donerade organ finns tillgängliga. Det är därför oklart om ett sådant center verkligen kommer att arbeta för att få regimen att röra sig bort från organskörd från fångar, tvärtemot de förhoppningar Huang Jiefu uttryckte.

Översättning och research av Ariel Tian. Skriven på engelska av Barbara Gay.

Översatt från engelska.