Kinesiska företag köper upp utländska i rasande fart


De senaste åren har kinesiska företag varit aggressiva när det gäller fusioner och förvärv på den globala marknaden, och rekordnivåer nåddes förra året med ett sammanlagt värde på över 100 miljarder dollar.

Trots fallande oljepriser och oro för Kinas ekonomiska inbromsning, så har inte takten på utländska fusioner och förvärv mattats av. Inom loppet av två månader har kinesiska företag slutit avtal om att förvärva 102 utländska företag, en ökning med 40 procent i jämförelse med samma period förra året.

Analytiker tror att allt kapital som flyttas ut ur Kina just nu är en bidragande faktor till det ökade antalen fusioner och förvärv av företag. Den snabba expansionen har fört med sig en del frustration, då en del företag har förlorat pengar och vissa affärer inte har gått igenom på grund av ingripanden från den amerikanska staten.

Sjunkande priser och flytt utomlands

– Jag har varit med länge, men det är första gången jag ser så här många fall, sade Chen, som är chef för en investeringsbank i Hongkong.

Chen har hjälpt statligt ägda företag i Kina, och även några kända privata företag, att köpa upp utländska företag. Den senaste tidens ökade efterfrågan bland kineser av att investera utomlands har inneburit goda affärer för honom.

Chen berättade för Epoch Times att kinesiska fusioner och förvärv nådde en topp under 2013. Efter en viss nedgång 2014 var förra årets resultat ”ännu en lätt seger”.

Det är två faktorer som har orsakat ökningen, sade Chen. Den ena är sjunkande internationella varupriser, och den andra är att inhemska företag tvingades flytta tillgångar utomlands.

– Efter devalveringen av yuanen och sjunkande priser på tillgångar, sökte företagen utländska tillgångar via fusioner och förvärv, samtidigt som man flyttade kapital utomlands, sade Chen.

Förra årets rekord slaget

Enligt Dealogic, ett företag som driver en mjukvaruplattform för investeringsbanker, värderas de 102 kinesiska fusionerna och förvärven under januari och februari i år till 81,6 miljarder dollar, jämfört med samma period förra året, då de 72 avtalen hade ett värde av 11 miljarder dollar.

Till exempel ville kinesiska HNA Group köpa upp teknologidistributören Ingram Micro i februari för 6 miljarder dollar.

USA stramar åt kontrollen

Det har dock inte bara varit medvind för de kinesiska förvärven. Chen berättar att det förra året fanns åtminstone två fall som inte gick så bra.

Efter att USA börjat syna de här affärerna hårdare har de kinesiska intressenterna riktat sina blickar mot Europa. Man har även undvikit högteknologibranscherna.

Enligt det amerikanska finansministeriet har man tre år i rad granskat fler köpare från Kina än från något annat land. 2014 fick man in 147 fall, och 2013 var det 97 fall.

För närvarande granskar man bland annat ett kinesiskt statligt kemiföretag som lagt ett bud på Syngenta, Western Digitals föreslagna försäljning av 15 procents aktieinnehav till Tsinghua Unisplendour, och den planerade försäljningen av Chicago-börsen till Chongqing Casin Enterprise Group, rapporterar Bloomberg.

Kina mörkar data om kapitalflöden