Kinesisk skribent och aktivist kritiskt sjuk efter tre år i fängelse
Li Hong. (Foto med tillstånd av Canyu.org)


Efter tre år i fängelse är hälsotillståndet för den kinesiske poeten, skribenten och aktivisten Li Hong kritiskt. Hans fru och vänner ber nu om hjälp från det internationella samfundet.

Li Hong släpptes mot borgen den 5 juni av medicinska skäl och fördes genast till intensivvårdsavdelningen på Ningbos andra folksjukhus.

Hans vars riktiga namn är Zhang Jianhong, kommer från staden Hangzhou i Zhejiangprovinsen. Han var grundare och redaktör på den populära tidningen Zhejiang News och litteratursajten Aegean Sea. Den 19 mars 2007 dömdes han till sex års fängelse för ”statsomstörtande verksamhet” på grund av artiklar där han kritiserade hur den kinesiska regimen hanterat mänskliga rättigheter inför OS i Peking 2008.

Senare fick Li Hong diagnosen muskeldystrofi och försökte bli frisläppt av medicinska skäl, men utan resultat. Hans muskler förtvinade så svårt att han inte längre kan använda armarna. Nu riskerar han förlamning enligt en rapport från människorättsorganisationen Human Rights Watch.

Voice of America rapporterade att Patrick Poon, vice ordförande för Independent Chinese Pen Center sade att det finns skäl att anta att Li Hong behandlats illa i fängelset.

– Han var inte såhär sjuk innan han sattes i fängelse, så hur kommer det sig att han måste få näring intravenöst nu? Vi är oroliga för att han utsatts för omänsklig behandling i fängelset.

Dong Min som är Li Hongs fru har arbetat hårt i tre år för att få Li frisläppt av medicinska skäl och gjort upprepade ansökningar till Zhejiangprovinsens justitiedepartement, men utan resultat. Det var inte förrän den 5 juni i år, när Lis tillstånd blivit mycket dåligt, som han tilläts få vård utanför fängelset.

Dong Min är nu på Ningbosjukhuset och tar hand om Li.

– Li har överförts från fängelset till Ningbosjukhuset. Han behöver övervakning hela tiden. Läkaren sade upprepade gånger att han behöver lugn och ro. Vi sade det också flera gånger till honom. Jag kan inte svara i telefon när jag är med honom och jag kan inte lämna honom ensam. Han ligger i respirator och han får inte flytta sig eller röra på kroppen. Han är vaken och har fruktansvärt ont, sade Dong Min.

På frågan om Li är fri nu svarade Dong undvikande.

– Li behöver någon som vakar över honom, han kan inte lämnas ensam. Förlåt, men jag måste gå tillbaka in nu.

Enligt en rapport i China Free Press kunde Li inte längre tala när Dong träffade honom på morgonen den 5 juni, eftersom han inte längre kunde andas utan hjälp och var tvungen att läggas i respirator. Li var medvetslös och kunde inte kommunicera med sin familj.

Så snart som Dong var klar med formaliteterna kring den medicinska frigivningen meddelade hon Yang Jianli, som studerat vid Harward Kennedy School och varit med vid massakern på Himmelska fridens torg. Han hade intresserat sig för Lis fall och gjort flera försök att hjälpa honom att blir frisläppt. Dong uttryckte tacksamhet till alla vänner både inom och utom Kina som hjälpt till i Lis fall.

Yang Jianli donerade 300 dollar till familjen och uppmanade till snabb aktion för att skänka pengar och hjälpa Li. Utan detta hade Li kanske inte kunnat fortsätta få vård på grund av ekonomiska problem. I nuläget är Li utblottad. Dong har inget arbete och är också sjuk. Under de senaste åren har de levt på sina 80-åriga föräldrars pension. Den enda personen som arbetar i familjen är deras dotter, som har ett lågbetalt arbete och inte kan finansiera Lis vårdbehov.

Yang Jianli sade att Li Hong skickats till ett tvångsarbetsläger efter demokratirörelsen 1989 och att han alltid varit en dissidentförfattare. I samband med det uppmärksammade gripandet av människorättsadvokaten Gao Zhisheng 2006 var den politiska atmosfären spänd. Li uttalade då sitt stöd för förföljda Falun Gong-utövare och försvarade även Gao Zhisheng och nu uttalar han sitt stöd för Li Hong.

– Hans liv är i fara nu. Vi vill i alla fall att han ska kunna få hjälp och känna värme från sina vänner. Jag hoppas att alla kan hjälpa Li Hong så fort som möjligt, sade Yang.

Innan Li Hong dömdes hade han publicerat flera internetartiklar om organstölder från levande Falun Gong utövare och en artikel om Nio kommentarer om kommunistpartiet (en ledarartikelserie som Epoch Times publicerade 2004) och flera andra artiklar till stöd för människorättsadvokaten Gao Zhisheng.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/37263/