Kinas största illegala banknätverk avslöjat
Kinas illegala banksystem omsätter hundratals miljarder. Nu har det största nätverket hittills avslöjats, enligt statliga medier. (STR/AFP/Getty Images)


Kinesiska myndigheter har slagit till mot det hittills största underjordiska banknätverket i landet, som illegalt hanterat motsvarande nästan 560 miljarder kronor i illegala utlandstransaktioner.

Nyheten om tillslaget kom under fredagen via kinesiska statliga medier, rapporterar AP. People’s Daily uppgav att mer än 370 personer har gripits i fallet, och att man hittat motsvarande drygt en biljon kronor som hanterats i illegal bankverksamhet och pengatvätt.

Det underjordiska bankfenomenet är ett sätt som pengar förs ut ur landet, och det här illegala kapitalutflödet skapar stora problem i Kinas ekonomi.

Kineser för ut pengar ur landet med hjälp av bitcoin