Kinas förre ledare Hu Jintao åtalas för folkmord i Tibet
Thubten Wangchen (offer och målsägande), Palden Gyatso (offer), Takna Jigme Sangpo (offer) och Kalsang Gyaltsten (tidigare ordförande för Tibetan Youth Congress) står framför den spanska nationella domstolen (Audiencia Nacional) efter att man lämnat in en anklagelse om folkmord den 28 juni 2005. Den 9 oktober lade man också till den förre ledaren i kommunistpartiet, Hu Jintao, i målet. (Carlos Sánchez/Tibet Support Committee)


Folkrepubliken Kinas förre högste ledare, Hu Jintao, kommer att åtalas av Spaniens högsta brottsdomstol för folkmord i Tibet.

I ansökan som lämnades in år 2005 var inte Hu Jintao inkluderad som en av de anklagade. Men i och med beslutet den 9 oktober har man nu beslutat att även den förre presidenten kan räknas in i målet. I ett utslag den 21 juni i år gick domstolen på åklagarens linje, som var att Spanien inte hade en nationell förbindelse med målet och därmed saknade behörighet för att kunna väcka åtal. Åklagaren hävdade också att kinesiska domstolar har kompetensen att ta sig an målet.

När de kom fram till beslutet noterade domarna att en av de målsägande, Thubten Wangchen, var spansk medborgare. Vad gäller de kinesiska domstolarnas påstådda lämplighet, sade domarna att man inte har sett prov på ”att kinesiska myndigheter har påbörjat någon form av undersökning av fakta i målet”.

De målsägande, Tibet Support Committee, the Tibet House Foundation och organisationens ordförande, Wangcheng, väntade med att lämna in ansökan tills Hu Jintao förlorat sin diplomatiska immunitet, så han skulle kunna inkluderas i målet. I mars i år ersattes Hu Jintao av Xi Jinping som Folkrepublikens Kinas statschef.

I domstolsförhandlingarna i juni lade International Campaign for Tibet (ICT ) och Human Rights Law Foundation fram bevis där man anklagar Hu Jintao för att ha gjort sig skyldig till folkmord, både som ledare för det Kinesiska kommunistpartiet i Tibet 1988-1992, och från 2003 som generalsekreterare för partiet och som Kinas president, de högsta positionerna i partiet och i landet.

I och med beslutet i oktober hänvisade domarna till  ”internationella bevis på förtryck som har utförts av kinesiska ledare”.

Domarna sade: ”De kinesiska myndigheterna bestämde sig för att genomföra en serie koordinerade åtgärder som syftade till att utplåna Tibets specifika särdrag och existens som land, genom att införa undantagstillstånd, genomföra tvångsförflyttningar och massteriliseringskampanjer, tortera oliktänkande och med tvång omplacera grupper av kineser för att gradvis dominera och utplåna den inhemska befolkningen i landet Tibet.”

Den ursprungliga klagan 2005 riktades mot förre ledaren Jiang Zemin, Li Peng (tidigare Kinas premiärminister) och fem andra kinesiska befattningshavare, och gällde folkmord, brott mot mänskligheten, tortyr och terrorism som begåtts mot det tibetanska folket.

Alan Cantos, ordförande för Tibet Support Committee, berättade för Epoch Times att domarnas beslut välkomnades ”med glädje, framför allt offren i Tibet, deras familj och det tibetanska folket, eftersom det innebär att det finns lite mer rättvisa. Också för att det är en seger för den spanska rättvisan som har ställt sig på sanningens, principernas och lagens och inte på de diplomatiska påtryckningarnas och maktens sida i Kina”.

Tenzin Tsundue, en tibetansk aktivist som bor i Dharamsala i Indien, vittnade i det här målet, och berättade om tortyr som han bevittnade när han satt i kinesiska fängelser i Tibet.

Tenzin Tsundue sade att ”det inte är tillräckligt att ge fredspriset till hans helighet Dalai Lama och fortsätta att blunda för människorättskränkningar” mot tibetaner vars ”överlevnad som folk med en urgammal kultur och historia är under oerhörd press”. Han uppmanade det internationella samfundet att åka till Tibet och dokumentera folkmordet som äger rum där.

Översatt från engelska.