Kinaaffärer och den tysta moralen


När affärsexperter får frågan om det är moraliskt tveksamt att göra affärer med Kina, som ju är en totalitär stat som bryter mot de mänskliga rättigheterna, blir svaret ofta att mer affärer och fler kontakter på sikt kommer att föra demokrati och öppenhet till det kinesiska folket. Tanken är god, men för att den ska realiseras krävs mod i kontakterna med Kina, och ett engagemang som sträcker sig längre än det egna orderblocket.

Den brittiska tidningen Director har låtit en skribent ge några råd som ska underlätta affärerna i Kina. Dessa råd belyser i all sin tydlighet den dubbelmoral som råder gentemot Kina.

Ett av tipsen han ger är att ”vara känslig”. Det betyder i klartext att undvika känsliga frågor. Det kan vara Tibet, Taiwan, Himmelska Fridens torg, mänskliga rättigheter och Falun Gong. Han säger att kineser i allmänhet är mycket patriotiska och att det är otänkbart att nämna ens mindre sprickor i systemet.

Frågan är hur Kina ska kunna förändras om ingen affärsintresserad västerlänning ställer relevanta krav på mänskliga rättigheter och att Kinas regim visar sin egen befolkning respekt. För ”befolkningen” är ju de enskilda människor som svenska företagare har sina affärskontakter med.

Affärskontakter kan säkert skapa öppningar för fria åsikter och politisk mångfald, men då krävs det människor som inte är rädda för att säga vad de tycker. För även om det uppfattas kan tyckas finnas en motsättning mellan de egna affärerna och det som är bra för Kinas folk så går de båda intressena hand i hand på längre sikt. Det förstår man när man läser Olle Wästbergs artikel på Newsmill från i april, ”Märkligt tyst om svenska bolags fjäsk för Kina”. Han belyser där Innovation Capacity Index, vilket Kina har mycket lågt, 43, trots att landet nu anses vara världen näst största ekonomi.

Förmågan att utveckla egna produkter och tjänster är långsiktigt mycket viktig för ett lands ekonomi, det är inte hållbart att enbart förlita sig till utveckling som sker i andra länder. Wästerberg menar att demokrati och yttrandefrihet är avgörande för ett lands innovationsindex. När folk får tänka fritt och självständigt kan de också kläcka egna uppfinningar.

Den tysta diplomati som länge praktiserats mot kommunistdiktaturen i Kina är allt för tandlös för att hålla i längden. Om Kina ska förändras behöver de styrande känna att världen bryr sig, att de företag, studenter, idrottsmän och artister med flera som kommer till Kina från den fria världen har åsikter om tillståndet i landet. De behöver visa att de inte längre ställer upp på brotten mot i Kina. Och att de inte är rädda för att säga det högt.