Kina drabbat av svår torka och översvämningar
Den 29 juli drabbades staden Chongqiong av de värsta störtregnen på ett sekel. Miljontals människor påverkades och nära 100 personer dödades eller försvann. De ekonomiska förlusterna uppgår till 2,5 miljarder kronor. (Getty Images/China Photos


På senare tid har avvikelser i Kinas klimat inneburit torka på en del platser och ihärdiga översvämningar i andra områden. Växthuseffekt och mänskliga faktorer pekas ut som huvudsakliga orsaker till katastroferna.

Bestående torka och höga temperaturer har plågat många områden i provinserna Hunan, Jiangxi, Heilongjiang, Inre Mongoliet, Zhejiang, Xinjiang, Fujian och Shanghai City. Jiangxi och Hunan är värst drabbade. Torkan i mellanöstra delen av Inre Mongoliet har varat längst och situationen fortsätter att förvärras.

Enligt de senaste beräkningarna utsattes i år 23 miljoner tunnland odlad mark för torka, vilket är 2,7 miljoner tunnland mer än genomsnittet. Torkan påverkade 21,7 miljoner tunnland med grödor, av vilka 7,8 miljoner tunnland skadades allvarligt och 1,4 miljoner tunnland förstördes helt. 5,88 miljoner människor och 4,7 miljoner nötkreatur har drabbats av brist på dricksvatten som en följd av torkan.

Denna sommar har tunga regnskurar medfört översvämningar i många delar av Kina, speciellt i Chongqing City och i provinserna Sichan, Guizhou, Xinjiang, Guangxi och Hubei. Översvämningarna har hittills dödat nära 700 personer, påverkat 120 miljoner och orsakat ekonomiska förluster för 47 miljarder svenska kronor.

Jiangxi upplever den värsta torkan på 50 år. 1,06 miljoner personer har ont om dricksvatten och 1,3 miljoner tunnland med grödor har förstörts. Torkan blir allt värre och sprider sig snabbt från mitten till resten av provinsen.

Enligt de senaste beräkningarna, från 1 april till 30 juli i år, har Jiangxi haft en genomsnittlig nederbörd på 594 mm, 32% mindre än samma period föregående år och 20% mindre än samma period 2003.

I Hunanprovinsen har torkan fortskridit i fyra veckor, vilket varslar om en torr höst. Åtskilliga miljoner människor kommer att stå utan dricksvatten. Nederbörden har sjunkit med 25% jämfört med tidigare år, vilket innebär att hälften av de två miljoner dricksvattenreservoarenrna kommer att stå tomma.

Enligt Hunans metorologiska kontors prognos kommer temperaturen att nå 40 grader under större delen av augusti.

Sedan i juni har höga temperaturer och lite regn påverkat bland annat nordöstra delen av Hielongjiangprovinsen. Högslätten i Sanjiang i provinsen har haft den värsta sommartorkan på flera år. Några områden fick uppleva 40 dagar av oavbrutet regn. Många åkerjordar är täckta med ett 30 centimeter tjockt lager av torkad lera.

Fujianprovinsens huvudstad Fuzhou hade den 30 juli lidit av hetta i 31 dagar, vilket är den längsta värmeböljan sedan staden upprättade sina första väderleksrapporter 1880. Även i många andra delar av Fujian har hettan hållt i sig i mellan 26 och 35 dagar.

I Zhejiang har det bestående varma vädret lett till vattenbrist i många områden och situationen håller på att bli allvarlig.

Nyligen uthärdade Shanghai ihållande hetta med temperaturer upp till 39 grader eller högre.

Enligt en meterologisk rapport nådde Shanghais temperatur sin höjdpunkt vid 39,6 grader den 29 juli. Sist Shanghai hade samma temperatur var 25 juli 2003 och då slogs ett 63-årigt rekord.

Än så länge har 700 personer dött som en följd av översvämningar, blixtar och lerfloder över hela Kina. Översvämningarna har drabbat upp till 120 miljoner personer som gjort ekonomiska förluster till en summa motsvarande 47 miljarder svenska kronor.

Staden Chongqing var nyligen med om de värsta regnskurarna det här seklet. Miljontals människor drabbades och nästan 100 dödades eller försvann. De ekonomiska förlusterna uppgick till 2,5 miljarder kronor.

Även Guangxiprovinsen drabbades av ihållande häftiga skurar, vilket resulterade i bergsbäckar och översvämmade floder som påverkade 8,3 miljoner personer och orsakade en direkt ekonomisk förlust på ca 8,7 miljoner kronor.

Mellan den 27 och 31 juli föll tungt regn över staden Sanmenxia i Henanprovinsen, södra delen av Shanxiprovinsen och mellersta delen av södra Shanxiprovinsen. Många områden drabbades av svåra regnstormar och jordskred. Enligt preliminär statistik dödades 57 personer och 43 saknades den 10 augusti.

Översatt från