Kamp mot vattenmassor i Indonesien


Hjälparbetare i Indonesien sliter i dag med att ge tak över huvudet och mat åt 394 000 människor som lämnat sina hem på grund av översvämningar. I Acehprovinsen stod överlevande på taken i väntan på hjälp.

Dessutom inträffade ett ras på Sumatra som dödade minst 109 människor.

I Acehprovinsen, som drabbades värst av tsunamin 2004, vadade de överlevande i vatten till skuldrorna, stod på taken i väntan på hjälp eller paddlade för att nå land.

Mat och mediciner forslades med helikopter till sex distrikt på norra och östra Sumatra, där 1 400 bostäder lades under vatten de senaste dygnen.

Minst 70 människor dödades i vattenmassorna i Aceh medan dubbelt så många rapporterades saknade. På Sumatra drunknade eller omkom genom raset 39 personer. Där hade 24 000 flytt sina hem.

Vägar och broar sveptes bort av vattnet i östra och norra Aceh, där nästan 370 000 människor förlorat sina bostäder.

Dessa olyckor kommer efter en tid av störtregn, som årligen drabbar de 17 000 öar som Indonesien består av.