Jordbruksstöd ökar inte böndernas inkomst
Gårdsstödet bör ersättas med riktade åtgärder anser Livsmedelsekonomiska institutet i en ny rapport. (Foto: FREDRIK SANDBERG/AFP)


Enligt en ny rapport från Livsmedelsekonomiska institutet (SLI), så ökar inte det så kallade gårdsstödet lantbrukarnas möjligheter att få mer inkomster.

I Sverige betalas varje år 5,6 miljarder kronor i gårdsstöd, främst för att stödja böndernas inkomster. SLI har nu analyserat hur gårdsstödet påverkar lantbrukarnas inkomster. Om gårdsstödet fasades ut skulle böndernas genomsnittliga inkomst inte minska speciellt mycket, åtminstone inte långsiktigt.

Orsaken är att marken blir billigare, gårdarna blir färre och större samt att jordbrukarhushållen skaffar sig mer inkomster från annat håll. Fördelen med gårdsstödet är att det bidrar till sysselsättningen på landsbygden i regioner med dåliga sysselsättningsmöjligheter och till ett mer varierat landskap med större biologisk mångfald i regioner med höga produktionskostnader.

I dag går en större del av gårdsstödet, där stödbeloppen är baserade på tidigare produktion, till regioner där det varken är till långsiktig nytta för lantbrukarna eller för samhället. Rapporten visar att gårdsstödet på sikt bör ersättas med stöd direkt riktade mot jordbrukets miljö- och landskapsvärden.