"Isolera inte Ryssland" säger Rysslandskännare
På seminariet "Kan vi demokratisera diktaturerna i Öst?" under MR-dagarna i Göteborg, den 10 november deltog journalisten och författaren Kalle Kniivilä; chefen för den vitryska tv-kanalen Belsat (baserad i Polen) Agnieszka Romaszewska-Guzy; människorättsförsvarare från Vitryssland Lena Tonkatjova och oppositionell publicist från Moskva, Marina Litvinovitj. Seminariet anordnades av Östgruppen. (Foto: Pirjo Svensson/ Epoch Times)


Västvärlden bör inte isolera Ryssland var journalisterna och Rysslandskännarna överens om under en paneldiskussion om Ryssland och Vitryssland på Mänskliga rättighetsdagarna i Göteborg.  Men det är också en svår balansgång.

Det finns starka patriotiska strömningar i dagens Ryssland. Dessa yttrar sig i form av hat mot väst, berättade den ryske journalisten och oppositionelle publicisten Marina Litvinovit som just nu lever i exil i Lettland.  Hon målade upp en dyster bild av dagens Ryssland.

– Det är sträng kontroll på allt, och det som inte går att kontrollera förgör man. Militärens kostnader ökar konstant. De militära krafterna kan komma att vändas mot vilket land som helst. Situationen väcker mycket frågor i de omkringliggande länderna i Baltikum, i Ukraina och Polen, sade Marina Litvinovit.

Marina Litvinovit har deporterats från Ryssland i åtminstone tre år, och är idag bosatt i Vilnius, Litauen.

Hon sade att västvärlden försöker isolera Ryssland och man tror att det är rätt väg att gå, men det kan förstöra mycket. Och Putin utnyttjar det och sänder ut propaganda om att hela västvärlden hatar Ryssland och ryssarna.

– Vi bör inte isolera den ”galne grannen” utan föra en smart politik med Putin, för han är farlig. Vi ska stödja de positiva krafterna och sträva efter att bevara sambandet till dem som intresserar sig för kultur och vetenskap, sade Marina Litvinovit.

Den ryska regimen står på tre ben; lögner, pengar och våld, anser Kalle Kniivilä. Han driver också bloggen Glasnost, och vann nyligen Kanava-priset i Finland för boken ”Putins folk – Rysslands tysta majoritet”.

– Olja, som har varit en av Rysslands viktigaste exportprodukter, har blivit billigare, och när pengar blir en bristvara då måste regimen satsa mer på propaganda och våld utanför landet men även på mer kontroll inuti landet.

Allt som händer utanför Ryssland kan användas till propaganda, menar Marina Litvinovit. Hon gav ett exempel på en gaspatron som nyligen exploderade i Stockholm.

– Bara ett fönster gick sönder. Men nyheten förvandlades i rysk media till att det är så synd om svenskar, att bomber exploderar även i Stockholm.

Vill det ryska folket ha demokrati? Kalle Kniivilä berättade om en undersökning som ett opinionsinstitut i Ryssland gjorde i september 2014. Den visade att 53 procent ville ha en speciell demokrati som passar Ryssland. En liten del, 13 procent, ville ha den demokrati som finns i USA och utomlands, och 16 procent ville ha det som i det forna Sovjet.

– Folk är inte medvetna om vad demokrati egentligen är, sade Litvinovit.

Demokratin kan bara skapas inifrån landet, och av det egna folket, sade Kniivilä. Och han förklarade vilka problem en isolering skapar:

– Demokratiaktivister blir alltmer isolerade när Väst ser Ryssland som en fiende. Bäst vore att knyta kontakter mellan svenskar och ryssar. Nu får alla i Ryssland bara höra att ”Väst hatar Ryssland”.

Under seminariet berättade Agnieszka Romaszewska-Guzy på den vitryska tv-kanal Belsat, med bas i Polen, och den vitryska människorättsförsvararen Lena Tonkatjova om situationen för mänskliga rättigheter i Vitryssland, där förtrycket fortfarande är svårt, även om det kanske ser bättre ut på ytan.

Både i Ryssland och Vitryssland hoppades paneldeltagarna på medelklassen,  att de ska kämpa för att förändra den politiska situationen.

– Det är viktigt att nå ut till de människor som vill och kan göra något, och främja att  information når ut till människor, sade de.