Internationella organisationer erkänner Kinas system trots organskörd från fångar
Ansvariga för det kinesiska organtransplantationssystemet poserar med läkaren Francis Delmonico, ledare för Declaration of Istanbul Custodian Group, oktober 2013. Internationella transplantationsgrupper verkar nu vara redo att släppa in Kina i värmen, trots att inga verkliga framsteg har skett när det gäller användningen av organ från fångar. (Foto: med tillstånd av DICG)


Snart kommer Kina att vinna en viktig symbolisk seger för sitt organtransplantationsprogram – trots att man inte tagit avstånd från att ta organ från dödsdömda fångar, och de ännu allvarligare anklagelserna om att man i hemlighet dödar samvetsfångar för deras organ.

Den 21 till 23 augusti möter kinesiska tjänstemän representanter för The Transplantation Society, Världshälsoorganisationen och The Declaration of Istanbul Custodian Group i Guangzhou i Kina. Det kommer att bli ”en högtidlig sammankomst för att markera Kinas inträde på den internationella transplantationsscenen”, som Liu Xiuqin, generalsekreterare i Kinas organtransplantationsstiftelse uttryckte det.

Detta sker trots att en tidigare resolution från Hangzhou 2013 misslyckades, och att många kritiker starkt ifrågasätter varför man nu ger Kina detta erkännande, trots bristen på tydliga framsteg. Man fruktar att det här kommer att förstärka och indirekt legitimera systemet med att ta organ från fångar.

Nya lagar har inte införts i Kina

Kina lovade 2014 genom sin talesman i organtransplantationsfrågor, Huang Jiefu, att man inte längre skulle använda organ från fångar från och med januari 2015, men inga nya lagar har införts, och Huangs senare kommentarer tyder på att det inte kommer att hända. Bland annat har han sagt att dödsdömda fångar har rätt att donera organ, precis som alla andra. Enligt gängse medicinsk etik är det dock inte möjligt för fångar att ge ett verkligt informerat samtycke, eftersom de kan utsättas för påtryckningar.

Ett hemligt dokument från 1984, vars legala grund bedöms som tveksam, har sedan dess styrt användningen av fångars organ i Kina. I dokumentet står att användningen av lik och organ från avrättade fångar ”måste hållas strängt hemligt”.

Så sent som 2005 uppgav Huang Jiefu själv att 90 procent av Kinas organtransplantationer skedde med organ från fångar. Han viftade dock bort frågan om det här dokumentet när han tillfrågades om det i mars i år på den kinesiska nyhetsportalen NetEase, och uppmanade reportern att i stället ”se till framtiden”.

Kritik från internationella experter

År 2000 började antalet transplantationer i Kina plötsligt öka mycket fort, och enligt flera oberoende undersökningar finns det starka indikationer på att man då började använda samvetsfångar – främst Falun Gong-utövare – som levande organbanker. Enligt utredares beräkningar tros 60 000 människor ha dödats i hemlighet på det här sättet.

Flera internationella experter har krävt att Kina upphör med och utreder detta. Läkaren Maria Fiatarone Singh på University of Sydney sade att ”om det västerländska transplantationssamfundet inte kräver att man fullt ut följer globala standarder för medicinsk etik, såväl som att man erkänner och upphör med att skörda samvetsfångars organ, kommer troligen denna oetiska verksamhet att fortsätta obehindrat, och kanske rentav expandera”.

Den israeliske läkaren Jacob Lavee från Tel Aviv sade att Kina ”måste erkänna och upphöra med organplundringen från samvetsfångar” innan man kan få internationellt erkännande.

Inga av de organisationer som deltar i Guangzhou-konferensen har svarat på Epoch Times frågor om varför de nu ger det kinesiska transplantationssystemet sitt godkännande. ”De har regler”, svarade läkaren Francis Delmonico på Declaration of Instanbul Custodian Group, utan att utveckla saken vidare.

Läkaren Torsten Trey, som leder organisationen Doctors Agains Forced Organ Harvesting, sade att det är en ”oförlåtlig, beklaglig avvikelse från vetenskapliga standarder” att bara ta kinesernas ord utan att utreda saken närmre.

– De som blir lidande av detta är de vars organ fortfarande tas med tvång nere i katakomberna, medan applåderna från Guangzhou-konferensen ekar i korridorerna.

Matthew Robertson rapporterade.

Översatt och bearbetad från engelska.