Hu Jia och Gao Zhisheng nominerade till Nobels fredspris
Gao Zhisheng sitter i kinesiskt fängelse.


Fredagen den 10 oktober tillkännages i Oslo vem som får Nobels fredspris. På listan bland de nominerade finns två välkända kineser: demokratiförespråkaren Hu Jia och juristen Gao Zhisheng. De båda sitter för närvarande fängslade i Kina på grund av oliktänkande.

Av de nära 200 nominerade fredspristagarna ligger en av Kinas mest välkända dissidenter Hu Jia, bra till. 35-åriga Hu har under sitt vuxna liv ägnat sig åt miljö- och demokratifrågor och HIV/AIDS i Kina. Sedan i november förra året sitter han i ett kinesiskt fängelse.

I december 1948 skrevs den universella deklarationen för mänskliga rättigheter under och i år är det 60 år sedan. Därför tror Stein Toenneson, chef för det norksa institutet för fredsforskning att priset kommer att tilldelas en person som engagerar sig för mänskliga rättigheter i år.

Han tror att Hu har goda chanser att vinna priset.


Människorättsaktivisten Hu Jia och hans hustru.

Människorättsaktivisten Hu Jia och hans hustru.

1935 gick priset till Carl von Ossietzky. Det var ett mycket modigt beslut av kommittén, baserat på kampanjen, eftersom han satt fängslad i Nazityskland. Ett annat pris av det slaget gick till Albert Luthull 1960, och sedan har vi Sacharov 1975, vilket var ett stöd till en dissident i Sovjetunionen. Det finne en lång tradition av att ge priset till någon som opponerar sig mot en autkoritär regering, eller som fallit offer för förtryck under en auktoritär regering, sade Toenneson.

Endast en kines har hittills vunnit Nobels fredspris, och det var Dalai Lama 1989. 
– Och han bor inte ens i Kina, tillade Toenneson som menar att det kanske är dags att ge priset till en kines.

Det kinesiska utrikesministeriet hävdar att några av de tidigare valen har gått emot prisets ursprungliga syfte att främja världsfred och mänsklig utveckling. De sade att de hoppas att Nobels fredspris kommer att tilldelas ”rätt person” i och med rapporterna om att fängslade kinesiska dissidenter toppar listan av favoriter.

Mellan raderna i de kinesiska myndigheternas uttalande varnar de för att relationerna mellan Kina och Västvärlden kommer att kunna påverkas om fredspriset tilldelas Hu Jia eller Gao Zhisheng.


Direktören för det norska fredsforskningsinstitutet PRIO, Stein Tönnesson tror att en kines kan komma att vinna fredspriset i år.  (Foton: Epoch Times)

Direktören för det norska fredsforskningsinstitutet PRIO, Stein Tönnesson tror att en kines kan komma att vinna fredspriset i år. (Foton: Epoch Times)

Advokaten Gao Zhisheng, som försvarat kinesiska medborgare mot staten, arresterades efter att han för ett år sedan publicerade en bok med titeln A China More Just (Ett rättvisare Kina). Sedan dess sitter han fängslad på okänd ort. Under OS rapporterades det om att han utsatts för allvarlig tortyr.

Toenneson markerar bestämt att eventuella påtryckningar från Kinas sida på kommittén inte kommer att ses på med blida ögon, och att Kina definitivt inte kommer att uppnå önskad effekt. Han tror dock att Kinaregimen är medveten om detta.

– Vad Kina har gjort förut och kanske kommer att göra igen är att varna allmänheten. Det kommer antagligen inte att ha någon effekt. Det är också möjligt att Kina kontaktar Norges ambassadör i Peking eller den kinesiska ambassadören här för att de ska kontakta den norska regeringen. Om de gjorde det skulle de bara få svaret att detta inte är någon angelägenhet för regeringen, det här är någonting som Nobelkommittén gör själv, oberoende av andra, sade Toenneson.

Översatt från:
http://en.epochtimes.com/n2/world/nobel-peace-prize-hu-jia-gao-zhisheng-5324.html