loadingMusik, dans och poesi som höjer sig över sitt sammanhang och får vingar. Foto: Nito/Shutterstock
Musik, dans och poesi som höjer sig över sitt sammanhang och får vingar. Foto: Nito/Shutterstock
Ledare

Har kulturen möjlighet att vara fri?

Kristina I. Kleinert

Det pratas och skrivs om vikten av att kulturen måste få vara fri, som att själva förutsättningen för kultur och konst är frihet. I den samstämmiga kören är det naturligt att stämma in och kräva att konstnärer och kulturyttringar ska vara fria från politisk styrning och andra former av påtryckningar. Å andra sidan skapas kultur även i diktaturer och i misär, inte enbart styrd och politiserad konst, utan musik, dans och poesi som höjer sig över sitt sammanhang och får vingar. 

Svensk kultur framhålls som fri – frågan är på vilket sätt och i vilken omfattning?

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingMusik, dans och poesi som höjer sig över sitt sammanhang och får vingar. Foto: Nito/Shutterstock
Musik, dans och poesi som höjer sig över sitt sammanhang och får vingar. Foto: Nito/Shutterstock
Ledare

Har kulturen möjlighet att vara fri?

Kristina I. Kleinert

Det pratas och skrivs om vikten av att kulturen måste få vara fri, som att själva förutsättningen för kultur och konst är frihet. I den samstämmiga kören är det naturligt att stämma in och kräva att konstnärer och kulturyttringar ska vara fria från politisk styrning och andra former av påtryckningar. Å andra sidan skapas kultur även i diktaturer och i misär, inte enbart styrd och politiserad konst, utan musik, dans och poesi som höjer sig över sitt sammanhang och får vingar. 

Svensk kultur framhålls som fri – frågan är på vilket sätt och i vilken omfattning?

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024