Goda möjligheter att sänka utsläppen av växthusgaser enligt FN:s nya rapport
Kenya satsar på solenergi. Afrikas största solcellsanläggning finns på en parkeringsplats vid ett köpcenter i Nairobi. Anläggningen omfattar 3300 solceller som kan generera 1256 MWh årligen, vilket uppskattas ge 745 tons minskning av koldioxidutsläppen varje år. (Foto: Simon Maina/AFP/Getty Images)


FN-rapporten Climate Action Now är en hjälp för beslutsfattare i hela världen att ta konkreta steg för att minska utsläppen av växthusgaser. Exempel på riktlinjer och åtgärder från världens länder lyfts inom sex olika områden, som: förnybar energi, energieffektivisering och transport.

– Enligt vetenskapen finns det en väg vi kan ta för att få en stabil planet och en säker, stabil ekonomi, och det är att följa en ”mindre än tvågraders-väg”, det är grundläggande, säger Christiana Figueres, verkställande sekreterare för United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) vid ett pressmöte i Bonn, Tyskland, 18 november.

Hon berättar att 168 länder, vilka står för nära 90 procent av de globala utsläppen, har gått ut med sina nationella klimatmål.

Christiana Figueres, verkställande sekreterare för UNFCCC presenterar en ny rapport, en handbok för beslutsfattare, i Bonn, Tyskland 20 oktober 2015. (Foto: Patrik Stollarz /AFP/Getty Images)

Christiana Figueres, verkställande sekreterare för UNFCCC presenterar en ny rapport, en handbok för beslutsfattare, i Bonn, Tyskland 20 oktober 2015. (Foto: Patrik Stollarz /AFP/Getty Images)

– Om dessa nationella klimatmål skulle implementeras till fullo så skulle vi inte längre vara på väg mot en 4 eller 5 graders [ökning], då skulle vi vara på en väg med någonstans mellan 2,7 och 3 graders [ökning], vilket är en mycket, mycket bättre utsikt för temperaturökning, säger Figueres.

Det här är dock inte två grader eller under två grader, vilket är vad en del länder fortfarande behöver för sin överlevnad och säkerhet, tillägger hon sedan i pressuttalandet.

Rapporten Climate Action Now Summary for Policymakers 2015 tar fram olika initiativ och konkreta handlingar från olika länder och fokuserar på områdena förnybar energi, energieffektivitet, transport, geologisk lagring av koldioxid, växthusgaser som inte är CO2, och landanvändning. Syftet är att ge en handbok till ministrar, rådgivare och beslutsfattare som kan användas flera decennier framöver. Rapporten är resultatet av UNFCCC:s möten för teknisk expertis.

Exemplen på klimatåtgärder ska uppmuntra andra länder att göra likadant eller i större skala. Från Sverige lyfts programmet för energicertifikat för förnybar energi.

FAKTA: UNFCCC
Förenta Nationernas konvention för klimatförändringar (UNFCCC) omfattar med sina 196 parter nästan hela världen. UNFCCC gav upphov till Kyotoprotokollet 1997. Syftet med konventionen är att stabilisera koncentrationerna av växthusgaser i atmosfären till en nivå som förhindrar att människan orsakar farliga störningar av klimatsystemet.

Enligt tankesmedjan Fores, som informerar om klimatförhandlingarna, finns det anledning att ta siffran 2,7 grader med en nypa salt. Vd Mattias Goldmann påpekar bland annat att det finns klimatlöften med villkor, till exempel att det finns finansiering för att uppfylla det. Han tar också upp att internationella utsläpp som inget enskilt land styr över, som internationellt flyg och sjöfart, inte finns med i de sammanställda klimatlöftena. Det har också givits klimatlöften som inte är preciserade till årtal eller mängder. Uppskattningen om en 2,7-gradig ökning är gjord av Climate Action Tracker, anger Fores.

Rapporten omfattar också en handlingsväg för att nå tvågradersmålet. Till exempel trycker planen särskilt på att sätta pris på kolanvändning, eftersom det kan göra det mer attraktivt att satsa på teknologi med lägre eller ingen användning av kol. Det skulle minska efterfrågan på kol-intensiva fossila bränslen, enligt rapporten.

Kinas utsläpp av växthusgaser betydligt högre än rapporterat