Globala samtal om illegal vapenhandel
En demonstrant i närheten av FN högkvarteret i New York, den 2 juli. (Foto: Don Emmert/AFP/Gettyimages)


På måndagen inleddes samtal vid FN:s högkvarter i New York för att komma fram till ett fördrag som reglerar den globala försäljningen av vapen. Fördraget är det första i sitt slag och samtalen kommer att pågå en månad.

Förespråkare av fördraget har sagt att de pågående konflikterna i Syrien, Mali, Sudan och senast Libyen, drivs av den oreglerade handeln med vapen och ammunition. Den globala vapenhandeln beräknas omsätta cirka 60 miljarder dollar per år.

Dåligt reglerad eller olaglig vapenförsäljning bidrar till att problemen i fattiga länder ökar och ger inte bara upphov till konflikter utan även fattigdom och kränkningar av mänskliga rättigheter. Enligt vissa beräkningar dödas 750 000 människor varje år av illegala vapen.

De flesta länder som tillhör FN är för ett starkt fördrag. Europeiska regeringar som Tyskland, Frankrike och Storbritannien har kraftfullt drivit frågan om ett fördrag medan vissa regeringar, till exempel Indien, Japan, Pakistan och Saudiarabien har uttryckt oro över att det skulle underminera deras förmåga att försvara sig.

Om ett fördrag ratificeras, måste de länder som undertecknar det reglera vapentillverkningen och identifiera och stoppa vapenhandlare som arbetar illegalt i landet.

”I Syrien, Sudan och runt de stora sjöarna i Afrika får världen återigen bevittna den fruktansvärda kostnaden i människoliv som vårdslös och hemlig vapenhandel åsamkar”, säger Brian Wood, vapenkontrollant hos Amnesty International. ”Varför ska miljontals fler människor dödas och få sina liv förstörda innan ledarna vaknar upp och vidtar kraftfulla åtgärder för att kontrollera internationell vapenhandel?”

Biståndsorganisationen Oxfam visade en video om hur lätt det är att skaffa ett vapen i det lilla afrikanska landet Burundi söder om Sahara. Landet har skakats av inbördeskrig och regionala konflikter i Demokratiska republiken Kongo, Uganda och Rwanda. Videon visar att en granat kostar lika mycket som en halvliter öl och att vapen finns tillgängliga överallt i världen.

USA, världens största exportör av vapen vill exkludera ammunition från fördraget medan Kina, en annan tungviktare inom vapenexport och import vill att mindre vapen och gåvor ska uteslutas.

Det finns ingen garanti för att fördraget – inte ens i en urvattnad version – kommer att gå igenom i slutet av månaden.

Översatt från engelska.