loadingI projektet samarbetar IVL Svenska Miljöinstitutet, Malmö stad, SLU och Göteborgs botaniska trädgård för att det ska bli lättare att få in mer grönska i städerna. Foto: Shutterstock
I projektet samarbetar IVL Svenska Miljöinstitutet, Malmö stad, SLU och Göteborgs botaniska trädgård för att det ska bli lättare att få in mer grönska i städerna. Foto: Shutterstock
Inrikes

Forskare: Grönska i städerna behöver prioriteras

Eva Sagerfors

Mer grönska i städerna är viktigt av flera skäl. Samtidigt som visionerna finns går utvecklingen dock ofta åt andra hållet, menar en forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Ett nytt forskningsprojekt undersöker nu hur mängden buskar och gröna väggar kan öka i städerna.

Jenny Lindén, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, leder ett fyraårigt projekt som ska undersöka hur städerna kan bli grönare.

– Det är välbelagt att vi mår bra av grönska. Det har många positiva effekter.

Positiva effekter av stadsgrönska

Stressnivån minskar i en grön omgivning. Naturpromenader sänker hjärnaktiviteter associerade till frustration och ökar sådana som är kopplade till meditation. Det leder till minskat grubblande och sänker hjärnans neurala aktivitet. Välmåendet ökar.

Biodiversiteten ökar, liksom koldioxidupptaget.

Luftkvaliteten förbättras genom att grönskan tar upp luftföroreningar som kan bidra till sjukdomar och till exempel hjärtproblem.

Bullernivåer minskar av grönska. Mycket stadsgrönska kring bostaden kan minska bullerrelaterad irritation på ett psykologiskt plan. Gröna bullervallar, gröna fasader och gröna tak kan leda till en minskning av bullernivåer.

Temperaturen sänks med hjälp av gröna växter, både genom att de ger skugga och genom att bladens evapotranspiration har en kylande effekt på omgivningen.

Översvämningar hanteras bättre när rotsystem kan sakta ner vattenflöden i marken.

Uppväxt i ett område med mycket grönska ökar chansen att få ett hälsosamt liv. I studien hade man räknat bort effekter av andra faktorer.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingI projektet samarbetar IVL Svenska Miljöinstitutet, Malmö stad, SLU och Göteborgs botaniska trädgård för att det ska bli lättare att få in mer grönska i städerna. Foto: Shutterstock
I projektet samarbetar IVL Svenska Miljöinstitutet, Malmö stad, SLU och Göteborgs botaniska trädgård för att det ska bli lättare att få in mer grönska i städerna. Foto: Shutterstock
Inrikes

Forskare: Grönska i städerna behöver prioriteras

Eva Sagerfors

Mer grönska i städerna är viktigt av flera skäl. Samtidigt som visionerna finns går utvecklingen dock ofta åt andra hållet, menar en forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Ett nytt forskningsprojekt undersöker nu hur mängden buskar och gröna väggar kan öka i städerna.

Jenny Lindén, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, leder ett fyraårigt projekt som ska undersöka hur städerna kan bli grönare.

– Det är välbelagt att vi mår bra av grönska. Det har många positiva effekter.

Positiva effekter av stadsgrönska

Stressnivån minskar i en grön omgivning. Naturpromenader sänker hjärnaktiviteter associerade till frustration och ökar sådana som är kopplade till meditation. Det leder till minskat grubblande och sänker hjärnans neurala aktivitet. Välmåendet ökar.

Biodiversiteten ökar, liksom koldioxidupptaget.

Luftkvaliteten förbättras genom att grönskan tar upp luftföroreningar som kan bidra till sjukdomar och till exempel hjärtproblem.

Bullernivåer minskar av grönska. Mycket stadsgrönska kring bostaden kan minska bullerrelaterad irritation på ett psykologiskt plan. Gröna bullervallar, gröna fasader och gröna tak kan leda till en minskning av bullernivåer.

Temperaturen sänks med hjälp av gröna växter, både genom att de ger skugga och genom att bladens evapotranspiration har en kylande effekt på omgivningen.

Översvämningar hanteras bättre när rotsystem kan sakta ner vattenflöden i marken.

Uppväxt i ett område med mycket grönska ökar chansen att få ett hälsosamt liv. I studien hade man räknat bort effekter av andra faktorer.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024