Förföljelsen av Falun Gong trappades upp under OS-året
Upptrappad förföljelse: En Falun Gong-utövare deltar med andra utövare i Melbourne, Australien, i en återskapad visning av hur utövare torteras i Kina under en protest av Kinas brott mot de mänskliga rättigheterna år 2008. (Foto: Jarrod Hall / The Epoch Times)


Under 2008-års OS fortsatte de mänskliga rättigheterna i Kina sin glidning neråt. Det konstaterades att 8 000 Falun Gong-utövare utsattes för godtyckliga frihetsberövanden och över 100 personer dog.

Detta och andra brott mot mänskliga rättigheter har dokumenterats i detalj och presenterades för FN:s råd för mänskliga rättigheter innan de avslutade den årliga översynen av mänskliga rättigheter i Kina.

Fakta har dokumenterats i en årlig rapport från Falun Dafa Information Center den 10 februari 2009. I rapporten dokumenterades förföljelsen av Falun Gong i Kina under år 2008. Dokumentet beskriver detaljerat om övergrepp som skett mot utövare i kölvattnet av OS.

Rapporten, med titeln ”Den upptrappade kampanjen mot Falun Gong i Kina före och efter OS”, dokumenterar fall på över 8 000 utövare som fängslades under år 2008. Omfattande godtyckliga arresteringar utfördes enligt rapporten, särskilt kring tiden för OS.

Även advokater som försvarat Falun Gong har trakasserats, står det i rapporten, av vilka några varit föremål för övervakning, fråntagande av advokaträttigheter och även frihetsberövande och tortyr.

104 dödsfall under 2008 har dokumenteras av den ideella gruppen, som beskriver sig själv som ”både det officiella presskontoret för Falun Gong samt en primär resurs för information om kränkningar av mänskliga rättigheter som Falun Gong-utövare möter.” Bland de döda var Yu Zhou, en populär musiker som greps på väg hem efter en konsert i Peking. Han dog efter elva dagar i häktet på Tongzhous interneringscenter.

Dokumentet angav även hur den kinesiska kommunistregimen begränsade yttrandefrihet och pressens frihet samt internet. Också de insatser som görs av det kinesiska kommunistpartiet för att undertrycka Falun Gong utomlands, tex. i Flushing, New York City, hade dokumenterats i rapporten. 

– Den kinesiska regimen använde i huvudsak den förhöjda säkerheten kring spelen för att främja sin egen tio år långa kamp att ”utrota Falun Gong, sade Falun Dafa Information Centers talesman Erping Zhang.


Översatt från:” target=”_blank”>