FOI gav KTH rätten att förhandla med Kina trots vapenembargo
En av svenska flygvapnets JAS 39 Gripen landar i Bulgarien till stöd för Partnerskap för fred 2003. Programvaran Edge kom till inför konstruktionen av stridsflygplanet Jas för att beräkna flygegenskaper och aerodynamik. (Foto: Msgt. Billy Johnston, USAF)


För att göra stridflygplanet Jas 39 Gripen mer stridsdugligt och konkurrenskraftigt utvecklade Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, programvaran Edge. Programvaran är förbjuden att överföras till Kina på grund av EU:s vapenembargo*. Uppdrag granskning har avslöjat att FOI gav rätten till Kungliga tekniska högskolan att förhandla med det kinesiska forskningsinstitutet om Edge.

Sverige skulle bryta mot lagen om FOI licensierade Edge till diktaturen Kina. Syftet med Uppdrag granskning var därför att avslöja att FOI använde Kungliga tekniska högskolan, KTH som bulvan, då FOI inte kunde förknippas med ett försvarssamarbete med det kinesiska flygforskningsinstitutet Chinese Aeronautical Establishment, CAE.

FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind undertecknade avtalet som gav KTH rätten att återlicensiera FOI:s programvara Edge.

”Hanteringen av Edge är helt öppen. Licensieringen är gratis och det finns inget hemligt kring Edge”, säger Jan-Olof Lind på FOI:s webbsida.

Trots detta måste Edge tillståndsprövas hos Inspektionen för Strategiska produkter, ISP, vilket har skett tre gånger tidigare. I samtliga fall klassade ISP programvaran Edge som ”Ej krigsmateriel”. Det innebär att den version av Edge som kan återlicensieras fritt, kan licensieras inom eller utom Sverige, enligt FOI.

Jan-Olof Lind kommenterar att medieuppgifter om Edge, att FOI skulle ha förhandlat med Kina i flera år, är felaktiga. Däremot framfördes en förfrågan från Kina år 2009 om samarbete mellan FOI och CAE där Edge skulle användas. FOI sade då nej, enligt Linds kommentar.

Nu säger sig Uppdrag granskning ha kommit över meij som visar att det inte var KTH utan FOI som tog initiativet till upplägget med Kina och att det skedde redan 2008. Då skickade FOI en avsiktsförklaring, ett första steg mot samarbete, till CAE.

Avdelningschefen för ”Försvar och Säkerhetssystem” på FOI, Nils Olsson, trodde inte på hösten 2008 att det var möjligt för FOI att teckna licensavtal utan föreslog att KTH skulle användas som en plattform för samarbete, skriver SVT.

SVT kom även över ett dokument daterat oktober 2009, som visar att utbildningen av användare av Edge i Kina skulle ledas av personal från FOI.

Lind visste när han i maj 2012 beslöt ge KTH rätten att underlicensiera Edge till tredje part, att KTH av egen kraft kunde förhandla med det kinesiska forskningsinstitutet om Edge.

Den officiella svenska linjen är att inte bedriva försvarsrelaterad forskning med diktaturstaten Kina, skriver SVT.

Uppståndelsen kring Uppdrag granskning har fått KTH att avbryta samarbetet med kinesiska CAE ”med omedelbar verken” enligt SvD.

”Vi kommer att informera dem om att vi avbryter dialogen, det kommer att ske så snart som möjligt”, sade KTH:s rektor Peter Gudmundson till tidningen.

* EU har ett vapenembargo mot Kina. Export av vapen,försvarsrelaterade produkter (dit räknas Edge) och militär forskning från EU till Kina är därmed olaglig.