FN vill bemöta terroristrekrytering globalt
Det är alldeles för lätt att ansluta sig till extrema grupper. Nu säger FN i en ny rapport att problemet måste bemötas globalt. (Foto: Haidar Hamdani/AFP/Getty Image)


Det växande hotet från utländska medborgare som söker sig till extrema grupper, som Islamiska staten, togs upp i en FN-rapport som släpptes på tisdagen. Ett sätt att komma till rätta med det här är att flygbolagen använder API, ett avancerat system med passagerarinformation.

– Med trettiotusen extrema terrorister från över 100 länder, är terrorism ett globalt hot som kräver globalt svar, säger Jean-Paul Laborde, biträdande generalsekreterare för CTED (FN:s säkerhetsråds kommitté mot terrorism och dess verkställande direktorat).

– Vi kan inte lösa det här problemet med inhemsk strategi. Vi måste tillsammans förbättra våra strategier snarast och verka förebyggande.

Förstärkta gränskontroller som hindrat misstänkta extremister från att resa finns redan bland FN:s medlemsstater. Även privata företag som YouTube försöker hindra spridning av propaganda och rekrytering av utländska soldater.

Men det är fortfarande alldeles för lätt för vem som helst att ansluta sig till en terroristgrupp eller resa till ett konfliktområde, varnade Laborde.

Ett sätt att komma till rätta med problemet är att använda API, ett avancerat system med passagerarinformation. Det skulle möjliggöra för länderna att upptäcka ankomst och avresa av potentiella utländska terrorister.

Trots att säkerhetsrådet har antagit en resolution som kräver att flygbolagen i medlemsstaterna ska använda API, är det bara 51 länder som har tekniken och bara hälften använder det, säger Laborde.

– Det internationella samarbetet är inte tillräckligt flexibelt. Därför måste det internationella samfundet utnyttja befintliga resolutioner i säkerhetsrådet bättre, sade han.