FN vill se fokus på asylsökandes mänskliga rättigheter
EU behöver ta bättre hänsyn till flyktingarnas mänskliga rättigheter, säger FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad Al Hussein. (Foto: Milos Bicanski/Getty Image)


FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad Al Hussein, vill att EU i sina kommande diskussioner tänker mer på migranternas mänskliga rättigheter.

– Det är osannolikt, att en migrationspolitik vars huvudsakliga syfte är att stoppa irreguljära migranter, utan att ta hänsyn till varför de flyttar, kan leda till en bättre hantering av migrationen, säger han.

Den dominerande säkerhetsinriktade agendan och tillvägagångssättet vid registreringsställena är ett bekymmer. Det finns en risk att de asylsökande förhindras att röra sig innan de får besked om de har rätt till skydd eller inte. Samtidigt välkomnar han EU:s försök att lätta på trycket i frontländerna så att inte de platserna blir som förtäckta fångläger.

– Antalet flyktingar har inte minskat med ökad gränskontroll och övervakning. De tvingas bara välja farligare vägar, vilket leder till mer kränkningar av de mänskliga rättigheterna och större förluster av liv, sade Hussein.