Fler fall av blyförgiftning rapporterade i centrala Kina
En kinesisk flicka tar blodprov på en klinik i Wugang i centrala Kinas Hunan-provins den 22 augusti 2009 för att kontrollera om hon har blyförgiftning. (Foto: AFP)


Efter att ett stort antal fall med blyförgiftade barn i Shaanxiprovinsen i nordvästra Kina uppdagats har liknande fall rapporterats i Hunanprovinsen i landets centrala delar, enligt Taiwanesiska FTV News.

Fram till nu kan det totala antalet blyförgiftade barn i Shaanxi och Hunan överstiga 2200.

I juli drabbades ett barn i byn Hengjiang i Wugang i Hunanprovinsen av feber och symptom på anorexi. Barnet fick diagnosen blyförgiftning, vilket skrämde de andra byborna.

Officiella medicinska tester utförda på nästan 2000 lokala barn bekräftade att mer än 80 av dem hade höga blyhalter i blodet, somliga hade till och med dubbelt så mycket som gränsvärdet. Över 1300 barn ”misstänktes” ha höga blyhalter i blodet.

Källan till föroreningen, det närbelägna smältverket i Wugang, stängdes den 13 augusti och två ansvariga greps.

Fabriken startade sin drift i maj 2008. Enligt Huang Wenbing, den biträdande chefen för den lokala miljöskyddsbyrån, passerade fabriken inte miljöskyddsbedömningen och ignorerade meddelanden från byrån, rapporterade Economic Information Daily.  

Incidenten tvingade myndigheterna i Wugang att utfärda ett meddelande om att stoppa driften i sju andra smältverk i området för inspektion från miljöskyddsbyrån.

Fastän de lokala myndigheterna erbjöd sig att betala vårdkostnaderna för barnen som uppvisade svåra symptom, drabbade över 1000 bybor från byn Hengjiang samman med 200 lokala poliser och ämbetsmän den 8 augusti.

Byborna trodde inte på att de lokala myndigheterna menade allvar med att hjälpa dem få kompensation från fabriken. Testresultaten från två sjukhus som de lokala myndigheterna gett uppdraget gav otydliga resultat, enligt Economic Information Daily.

De senaste officiella siffrorna visade att blyförgiftningsincidenten i Fengxianghäradet i Shaanxiprovinsen lämnat minst 851 barn med förhöjda blynivåer och varav dessa hade 175 svår blyförgiftning.

Barn som lider av blyförgiftning kan få symptom som försämrat immunförsvar, koncentrationssvårigheter, försämrad intelligens och tillväxtproblem. Det kan till och med leda till döden.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/21347/


Mest Lästa