Fler än 11 miljoner har lämnat Kinas kommunistparti
Doktor Gao Dawei, från Global Quit the Chinese Communist Party Service Center, berättade om de 11 miljoner avhoppen från det kinesiska kommunistpartiet, på ett möte i Los Angeles den 10 juni. (Foto: Epoch Times)


Doktor Gao Dawei, en representant för Global Quit the Chinese Communist Party Service Center, talade vid en sammankomst i Los Angeles den 10 juni, anordnad för att stödja de 11 miljoner som har trätt ut ur Kkp. Han rapporterade om den senaste utvecklingen inom utträdesrörelsen i Kina.

Det följande är ett sammandrag av hans tal:

Fler människor vaknar upp varje dag!

Kommunistregimen i Kina fruktar allt mer ”nio kommentarer” och rörelsen för att hoppa av Kkp (Kinas kommunistparti) som sveper över landet. De senaste veckorna har regimen satsat allt för att blockera direktlinjerna till Global Quit the CCP Service Center och även hemsidorna wujie.net och dongtai.net (nu återställda) som hjälper till med rörelsen.

Kkp fortsätter att kidnappa, kvarhålla och olagligt döma de som sprider ”nio kommentarer” och stödjer utträden ur partiet, Kommunistiska ungdomsbrigaden och Unga pionjärer. Men samvetet håller snabbt på att vakna upp hos allmänheten och militären, och regimen kan inte undertrycka rörelsen. Följande är några exempel på vad som skett under kommunistregimens blockad av våra hemsidor nyligen:

– Många medlemmar inom kommunistpartiet och militärofficerare följer spridningen av ”nio kommentarer” och utträdesrörelsen. De senaste veckorna har de använt olika metoder för att skicka meddelanden om att våra hemsidor blockerats och att våra telefonsamtal och fax inte kunde komma igenom. Några ringde oss till och med och kom med förslag.

– En högt uppsatt officerare inom flottan [se fotnot] ringde och insisterade på att träda ut ur kommunistpartiet under sitt riktiga namn. Han uttryckte ilska gentemot regimens tyranni, såsom organstöld från levande människor och informationsblockad. Han uppmuntrade volontärerna på servicecentret att framhärda med sin sak. Samtidigt har allt fler arméofficerare och militärer sällat sig till rörelsen och även uttryckt sin önskan om ”nationalisering av militären” och ”återställande av makt till folket”.

– En högt uppsatt tjänsteman, ansvarig för kommunistpartiets propaganda i en kinesisk provins, ringde servicecentrets dygnet runt-öppna direktlinje efter att ha tagit emot vårt fax. Han försökte uppriktigt förstå ”nio kommentarer”, utträdena, organstöld från levande människor och regimens blockad mot hemsidor. Förutom att han gick med på att avsäga sig sitt partimedlemskap kom han med flera konstruktiva förslag och avslöjade att många högt uppsatta tjänstemän har sina egna personliga ”underjordiska kanaler som gör det möjligt för dem att förstå omvärlden, inklusive Falun Gong och vågen av utträden.”

– Sekreteraren till en högt uppsatt officer inom centralregeringen var förvånad över att ha fått vårt fax om utträde ur partiet, och ringde servicecentrets direktlinje för att verifiera. Volontärerna på centret rådde honom att lämna partiet och hoppades att han skulle föra vidare informationen till sin överordnade, som var en beslutsfattare, och få honom att också lämna partiet och därigenom rädda både sig själv och landet.

– Quit The Party Service Center i Vancouver använder automatiskt genererade nummer för att skicka information om ”nio kommentarer” och utträdesrörelsen till regeringstjänstemän i ett distrikt i Fastlandskina. Man upptäckte att andelen som lyssnade var mer än 50 procent högre än de som lyssnade på telefonsamtal som inte var gjorda automatiskt. Somliga mottagare trycker till och med på knappen så de kan lyssna på informationen flera gånger.

Global Withdrawal Service Center beställde en analys från South California Internet Analysis Center för att bedöma andelen partimedlemmar bland de 11 miljonerna utträden. Resultatet indikerade att ungefär 60 procent av utträdena är från Kkp-medlemmar. Med andra ord, partimedlemmar utgör nästan 7 miljoner av det samlade antalet utträden.

Enligt de faktiska utträdena (från partiet, ungdomsbrigaden och pionjärerna) som hanterats av servicecentrets volontärer i Kina under det senaste året, är majoriteten av de som hoppat av vuxna och partimedlemmar som har en god förståelse av regimens ondskefulla natur och tidigare politiska rörelser.

Det vill säga, under det senaste arton månaderna har nästan en tiondel av medlemmarna, inklusive många högt uppsatta inom regeringen och militären, lämnat Kkp. Detta indikerar att regimen hotas av utplåning. Vi hoppas uppriktigt att våra medmänniskor i Kina tar vara på tillfället och sällar sig till vågen av utträden.

För vidare information, var god kontakta servicecentret.

fotnot: Namnet borttaget för att skydda personen.

http://www.theepochtimes.com/news/6-6-12/42591.html