Färre jobb att söka


Antalet lediga jobb minskade med tio procent under det andra kvartalet i år, jämfört med samma tid förra året. Även om de lediga jobben minskat i antal är efterfrågan på arbetskraft i ett längre perspektiv hög. Huvuddelen av de lediga jobben, 55 000, fanns i den privata sektorn.

Inom stat, kommun och landsting minskar antalet anställda för att i stället öka inom den privata sektorn.

En bransch som sysselsätter lika många människor som verkstadsindustrin är företagsservicefirmor. De ökade antalet anställda under det andra kvartalet med 10,5 procent. Här finns den relativt högsta bristen på arbetskraft i alla branscher.

Med hjälp av SCB:s statistik för den 30 juni i år kan man räkna ut att 45 procent av Sveriges befolkning har ett arbete att gå till idag.