Farliga bruna prickars dag
Att skydda huden mot solljus är viktigt för att minska risken för hudcancer, som malignt melanom. (Foto: AFP)


På måndagen var det dagen för malignt melanom. Det är en hudcancerform som har ökat kraftigt i Sverige.

Ökningen av cancerfallen tror man beror på svenskarnas ändrade solvanor. Under dagen erbjöds alla oroliga att komma och visa upp sina naevi (=bruna prickar) utan remiss. Tanken med dagen är att förutom att kunna upptäcka tidiga stadier av malignt melanom vill man sprida kunskap om sjukdomen.

Tidig upptäckt av sjukdomen är viktig för att kunna bota den. Cancerformen som angriper hudens pigmentceller drabbar cirka 2 200 per år och av dessa avlider ungefär 400 av sjukdomen.

– Det är viktigt att sprida kunskap om vilka bruna prickar som bör leda till uppmärksamhet och läkarkontakt, likaså aktuell kunskap om solskydd. Vistas man i solen bör man skydda sig med kläder och komplettera med solskyddsfaktor 25 eller högre. Är man ute en hel dag bör man smörja in sig flera gånger, säger Ann-Catrin Kaaman, som är specialistläkare på Södersjukhusets hudmottagning.

De hudmottagningar som deltar i Melanoma Monday ger följande soltips:

  • Skydda barn från solen
  • Var försiktig med solen mellan klockan 11.00 och 15.00, då den är som starkast
  • Bästa solskyddet ger kläder, till exempel hatt, skjorta och byxor. Som komplement till kläder – använd solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor och även skydd mot UVA.
  • Du kan bli bränd av reflekterat ljus, till exempel på en strand, i fjällen eller i skuggan