Exiltibetaner väljer ny ledare
Nuvarande tibetanska premiärminister Samdhong Rinpoche talar under en intervju i Dharamsala den 17 mars. Rinpoche har accepterat Dalai Lamas avgång och säger att Dalai Lama förbereder tibetanerna på en framtid utan honom vid rodret. Exilparlamentet ber emellertid Dalai Lama att ompröva beslutet om tillbakaträdandet. (Raveendran/AFP/Getty Images)


Runt om i världen röstade en utspridd tibetansk församling i söndags för att välja en ny exilpremiärminister, eller så kallad ”Kalon Tripa”. Omröstningen kom precis 10 dagar efter att Dalai Lama tillkännagivit sin avgång från alla politiska åtaganden.

Medan tillkännagivandet inte oväntat blev ett hårt slag mot många, särskilt exilparlamentet som förra fredagen arbetade fram en resolution för att be sin ledare att ompröva sitt beslut. Dalai Lama avslog emellertid förslaget och stod fast vid att vilja överlämna det politiska mandatet medan han fortfarande har hälsan.

”Det är med stolthet som jag frivilligt släpper den politiska makten utövad av Dalai Lamas institution”, sade den 75-åriga tibetanska ledaren till tusentals tibetaner som samlats vid huvudtemplet i Dharamsala, rapporterar den tibetanska nyhetsbyrån Phayul.com.

– Dalai Lamas avgång gör valet “desto viktigare för Kalon Tripa att vara någon som kan ta Dalai Lamas roll. Inte exakt samma roll men att denne gör allting som Dalai Lama brukade göra för det tibetanska folket, säger Dolma Yangzom.

Yangzom lever numera i New York men har tidigare arbetat vid den tibetanska centraladministrationen (CTA), vilket är det formella namnet på exilregeringen i Dharamsala, Indien.

Dalai Lama har förberett det tibetanska folket och exilregeringen på ett demokratiskt självstyre sedan 60-talet.

Redan innan kineserna invaderade landet 1949 arbetade han för att reformera Tibets feodala regering. Efter att ha flytt Tibet 1959 etablerade Dalai Lama centraladministrationen vid foten av Himalaya i Dharamsala.

Förutom att ha arbetat för att Tibet ska styras av tibetaner, ser centraladministrationen efter tibetaner utanför Tibet och jobbar för att bevara deras kulturella arv. Dessutom hjälper man flyktingar från Tibet att starta sina nya liv. Detta är ansvarsområden som hamnar på den nya Kalon Tripa.

Som ledare för regeringen utser Kalon Tripa sju stycken kabinettmedlemmar som ska vaka över departementen för religion och kultur, inrikes affärer, finans, utbildning, säkerhet, information och internationella relationer samt hälsa. Administrationen har även ett parlament med 43 medlemmar och en högsta domstol som skyddar rättssäkerheten.

Av de 6 miljoner etniska tibetaner i världen lever 150 000 i exil. Av dessa lever två tredjedelar i Indien. Större populationer finns i Nepal och Bhutan och resten lever framförallt i Europa och USA.

Tibetanerna ser exilregeringen som en förlängning av den regering som styrde Tibet innan den kinesiska regimen invaderade landet, och därför ser de som lever i Tibet idag, denna exilregering som deras legitima regering.

Regeringen övervakar 21 jordbrukskolonier och fyra mattväverier i Indien, såväl som 20 tibetanska kolonier i Nepal och Bhutan. Den handleder även 30 000 tibetanska munkar och nunnor vid 223 kloster i Indien, Nepal och Bhutan. I samarbete med Indiens regering överinser centraladministrationens utbildningsdepartement 77 tibetanska skolor i regionen och utbildar 28 000 studenter.


Tibetaner protesterar mot Dalai Lamas avgång, vilken han tillkännagav för tio dagar sedan. (Raveendran/AFP/Getty Images)

Tibetaner protesterar mot Dalai Lamas avgång, vilken han tillkännagav för tio dagar sedan. (Raveendran/AFP/Getty Images)

Den nya Kalon Tripa är den andra som blir direkt vald av det tibetanska folket. Den förra valdes två gånger, 2001 och 2006. Före det utsågs denna ämbetsman av Dalai Lama.

Tre kandidater klarade det första valet i oktobers primärval för det högsta ämbetet. Av dessa lever två i USA och en i Europa.

Favoriten är den yngsta kandidaten, Lobsang Sangay, en forskare från Fulbright och docent vid Harvards universitet. Han har gjort omfattande forskning i tibetansk demokratihistoria och arbetat tillsammans med exilregeringen.

Tenzin Namgyal Tethong, medlem i det Tibetanska studieinitiativet vid Stanford University, har arbetat för centraladministrationen i flera olika befattningar, däribland som chef för departementen för finans, inrikesaffärer och information och internationella relationer.

Tashi Wangdi, före detta tjänsteman vid Office of Tibet i Bryssel, har arbetat för centraladministrationen sedan 1966 och har haft flera olika höga positioner, däribland Kalon.

Trots att detta inte är det första valet, säger Yangzom att tibetaner är mer engagerade denna gång genom att driva kampanjer och bilda opinion.

– Folk börjar bli riktigt involverade i valet av Kalon Tripa, vilket är historiskt. Det har aldrig varit på det här viset under hela den tibetanska historien. De säger ”Vi vill ha det här och inte det där.” De driver kampanjer för personer såsom de gör i andra regeringar. Vi har aldrig gjort så förut i hela vårt liv, så det är mycket intressant, säger Yangzom.

Tibetaner äldre än 18 år, som är registrerade av exilregeringen, är berättigade att rösta i valet. Man har satt upp 34 röstningsstationer i USA och Kanada. Valresultatet tillkännages av valkommittén den 27 april i Dharamsala.

Översatt från engelska