Eutelsat lägger satellitteknologi i händerna på Kina
En Ariane 5-raket lyfter den 18 april från Kourou, Franska Guyana. Satellitföretaget Eutelsat valde en kinesisk konkurrent i stället för Europas Arianespace. Valet kommer att överföra värdefull västerländsk satellitteknologi till kommunistkina. (Foto: AFP)


Den europeiska rymdjätten Arianespace upplevde “chock” över att en kinesisk konkurrent valdes av det europeiska satellitföretaget Eutelsat för att skicka upp deras senaste satellit i rymden, rapporterade AFP i förra veckan. Det gör inte bara att Arianespace förlorar en kund utan lägger också värdefull satellitteknologi, som innehas av väst, i händerna på Kinas kommunistregim.

Eutelsats uppgörelse med Kina är ett exempel på hur företaget sätter affärer före principer i sina mellanhavanden med den kinesiska kommunistregimen. I juni stängde företaget av signalen för New Tang Dynasty Television (NTDTV), ett oberoende tv-nätverk som bland annat rapporterar om mänskliga rättigheter i Kina.

– Vi måste vara fortsatt vaksamma så att vår avancerade teknologi inte hamnar i händerna på folk som sprider massförstörelsevapen. Störst bland dem är folkrepubliken Kina, sade USA-kongressledamot Dana Rohrabacher i Kalifornien, enligt Asia Times rapport.

Eutelsat vidhåller att valet av en kinesisk raket till satelliten berodde på lägre kostnad – cirka 40 procent – och snabbare hantering. Men rapport från Reportrar utan gränser har funnit att Eutelsats syfte med affären egentligen var att ställa sig in hos den kinesiska regimen.

– Denna fråga var avsedd som en fin gest till den kinesiska regeringen, eftersom vd Ma (koncernchef i China Aerospace) sade att han ville introducera China Aerospace på den internationella marknaden.

Eutelsats anställde, vars identitet hållits anonym, medgav också att företaget hade lagt ut ytterligare 20 miljoner euro för att se till att det i satelliten inte fanns några delar som tillverkats i USA och därmed undvika en direkt konflikt med USA.

– För att kunna använda Kinas raket har vi använt 20 miljoner euro för en skräddarsydd satellit, sade företrädaren.

Den höga kostnaden underminerar Eutelsats argument att man ville spara pengar genom att anlita en kinesisk entreprenör.

Eutelsats affär med Kina blir en dubbel förolämpning mot lagstiftare som ledamot Rohrabacher eftersom Eutelsat har kontrakt med USA:s Försvarsdepartement.

I ett brev till sina kollegor, uppmanade Rohrabacher Obama-administrationen att omedelbart upphöra med att göra affärer med företag som Eutelsat tills de slutar med att hjälpa den kinesiska regimen för att främja sina egna intressen.

I en Pentagon rapport som offentliggjordes den 25 mars konstaterades att Kinas ökande militära uppbyggnad har osäkra avsikter, vilka sträcker sig bortom försvaret av egna gränser och potentiellt utmanar strategiska amerikanska positioner i hela Asien.

–    Det råder mycken osäkerhet kring Kinas framtida inriktning, särskilt beträffande hur dess växande militära styrka skulle kunna användas, lyder rapporten, som kom ut bara några veckor efter att spänningar hade uppkommit när ett obeväpnat amerikanskt marinfartyg blev trakasserat av fem kinesiska fartyg i Sydkinesiska havet.

För inflytelserika internationella bolag som Eutelsat, har affärer med Kina inneburit att principer hålls borta från förhandlingsbordet på en regelbunden basis. Ledamot Rohrabacher skriver i sitt brev om Eutelsats tidigare tvivelaktiva affärer med kommuniststaten.

– En av dessa europeiska företag (Eutelsat) bidrar också till att sätta munkavle på yttrandefriheten i Folkrepubliken Kina genom att neka satellitkommunikationstjänster till oliktänkande i Kina, står det i brevet som hänvisar till uppsägningen av NTDTV:s sändningar.

Eutelsat avslutade NTDTV:s sändningar till Kina i juni 2008, med hänvisning till tekniska skäl. En rapport av Reportrar utan gränser från 10 juli, avslöjar emellertid att sändningen upphörande var en överlagd handling på grund av inflytande från den kinesiska regimen inför OS i Peking.

I januari antog Europaparlamentet en resolution som uppmanar Eutelsat att återuppta sändningarna från NTDTV i Kina.

Resolutionen uppmanar Europeiska unionens 27 medlemsstater att “vidta nödvändiga åtgärder för att återupprätta NTDTV:s sändningar till Kina och att stödja tillgång till ocensurerad information till miljontals kinesiska medborgare”.

Enligt resolutionen ”uppmanas Eutelsat att återuppta NTDTV:s sändningar till Kina utan dröjsmål och att ange skälen till avstängningen”.

Trots anklagelser om att de givit vika för påtryckningar från Kinas kommunistregim, avslog Eutelsat minst två inbjudningar till Europaparlamentet för att diskutera frågan.

– Det är uppenbart att (Eutelsats vd) är rädd att komma. Det är uppenbart att han är rädd att komma och möta parlamentsledamöter eftersom det inte finns någon förklaring till den avstängda signalen, säger Hanna Foltyn-Kubicka, ledamot av Europaparlamentet i en intervju med The Epoch Times i januari.

 

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/14516/