Europas bilproduktion minskar efter kort återhämtning
En anställd arbetar med en sportbil vid Kia Motors fabrik i Slovakien i Teplicka nad Vahom den 29 juni. Bilprodktionen i EU minskar efter en kort återhämtning. (Foto: Eduard Genserek/Getty Images)


EU:s bilproduktion minskar åter efter en kort period av återhämtning efter de mycket låga nivåerna under 2009. Orsaken till minskningen nu är att de statliga stimulanser som sattes in under krisperioden löper ut, enligt en rapport från den Europeiska bilindustrins handelsorganisation (ACEA).

Totalt 14 EU-länder satte in stimulansåtgärder som sporrade försäljningen av nya personbilar kraftigt i slutet av 2009, och den höga försäljningen fortsatte under det första kvartalet 2010. I april rapporterades dock en nedgång i försäljningen med 7,4 procent. I maj kvarstod den negativa trenden, försäljningen minskade ytterligare.

Enligt ACEA speglar den negativa trenden effekten av de utgående stimulansprogrammen såväl som den ansträngda ekonomiska situationen i EU.

Utsikterna för bilindustrin som helhet ger anledning till oro. Situationen för kommersiella fordon är ännu värre. Exempelvis gick lastbilsproduktionen ner under det första kvartalet med 63 procent jämfört med motsvarande period före krisen 2008.

ACEA övervakar marknadstrenderna för den viktiga europeiska bilindustrin, vilken är en stor drivkraft i den europeiska ekonomin. ACEA rekommenderar EU-länderna att samordna stimulansprogrammen och att de fasas ut istället för att upphöra plötsligt. Dessutom rekommenderas EU-länderna att assistera den tynande bilindustrin med att tillhandahålla likviditet för finansiering av ren och mer bränsleeffektiv teknologi så att den kan upprätthålla sin konkurrenskraft.

Översatt från engelska:  http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/39065/