EU-parlamentet vill öppna totalitära regimers arkiv
Berlin, 18 augusti 1976. Ett träkors uppsatt på Berlinmuren till minne av 18-åriga Peter Fechten, en pojke från Östeuropa som skjöts till döds av Östtyska vakter den 18 augusti 1962, då han försökte att klättra över muren. Fem tusen upprörda människor från Västberlin demonstrerade mot dödsskjutningen samma dag. (Foto: AFP)


EU-parlamentet har antagit en resolution kallad ”Europeiskt samvete och totalitarism”. Resolutionen hedrar minnet av de människor som fallit offer för totalitära och auktoritära regimer i Europa, och kräver att alla EU-ländernas arkiv öppnas, inräknat tidigare säkerhetspolis, hemlig polis och underrättelsetjänster.

Grupper inom EU-parlamentet som undertecknat resolutionen är European National Party, European Democrats, The Green Party, European Freedom Alliance, The Alliance for Liberals, Democrats for Europe och United European nations. 553 röstade för, 44 emot och 33 lade ned sina röster.

”Minnena av Europas tragiska förflutna måste hållas vid liv för att hedra offren, fördöma förövarna och lägga en grund för försoning”, står det i dokumentet.

Enligt parlamentarikerna kommer EU inte att enas förrän man lyckas få en överblick av dess historia och erkänner att såväl kommunism som nazism och fascism ingår i dess gemensamma arv, och påbörjar en ärlig debatt om totalitarismens alla brott det senaste seklet.

Texten i resolutionen beklagar att dokument av såväl personlig som vetenskaplig karaktär ännu tjugo år efter att kommunistdiktaturerna i Central- och Östeuropa föll, är under ”orimliga restriktioner i vissa medlemsländer”. Därför kräver nu parlamentsledamöterna att arkiven öppnas i alla länder, inräknat tidigare säkerhetspolis, hemlig polis och underrättelsetjänster.

2009 är det 20 år sedan kommunismen och Berlinmuren föll i Europa, vilket bör ses som en anledning till att medvetandegöra det förflutna, menar parlamentarikerna.

”Det slutliga målet med att påtala och utvärdera kommunismens brott är försoning (vilket kan uppnås genom att berörda tar på sig ansvaret för vad de gjort), att be om förlåtelse och återuppliva moralen”, fastställer europaparlamentarikerna.

Slutligen återupprepade medlemmarna den tidigare förfrågan om att den 23 augusti ska utses till dagen då man hedrar minnet av alla som föll offer för de totalitära och auktoritära regimerna i Europa.

 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/14870/