EU-parlamentariker söker kontakt med satellitbolag om bruten sändning
Brittiske Charles Tannock är en av de fem EU-parlamentariker som tagit initiativ till kontakter med satellitföretaget Euteslat. Sedan mer än ett halvår har företaget stoppat NTDTV:s sändningar till Kina. (Foto: AFP)


Fem ledamöter i det europeiska parlamentet har bjudit in ordföranden för det Frankrikebaserade sattelitföretaget Eutelsat till nästa sammanträde med anledning av rapporter om att företaget gett efter för påtryckningar från den kinesiska kommunistiska regimen.

Företaget upphörde med sändningarna av en oberoende kinesiskspråkig kanal till det kommunistkontrollerade Kina i juni. Anledningen var tekniska problem, sade man. Organisationen Reportrar utan gränser avslöjade i en rapport den 10 juli att avbrottet i sändningarna var avsiktligt och orsakat av påverkan av den kinesiska regimen inför de Olympiska spelen i Peking.

”Som ni vet, som en bestämd försvarare av de mänskliga rättigheterna i Kina, har EP en klar ståndpunkt i försvaret av tryckfrihet”, lyder brevet adresserat till Eutelsats ordförande Giuliano Berretta.

Efterföljande rapporter från Reportrar Utan Gränser visar också på att Eutelsats påstående, att det inte finns plats på W5 satteliten för NTDTS:s sändningar, inte är korrekt.

– Det finns mycket ledig kapacitet på Eutelsats sattelit W5, särskilt sedan US Broadcast Board of Governors har dragit sig ur med bland annat Voice of America som har lämnat sattelit W5 från och med 1:e augusti och därmed gjort ett överskott av kapacitet tillgänglig. Faktum är att de har böjt sig för pressen från den kinesiska kommunistiska regimen, sade belgiske EU-parlamentarikern Bart Staes, företrädande De gröna.

Brevet till Berretta framhäver tre områden av yttersta vikt för mänskliga rättigheter i Kina, inkluderat förföljelsen av Falun Gong och förtrycket av rättigheter i Tibet.

Det tredje området är den Kinesiska regimens ”organskörd”, det vill säga det dödliga avlägsnande och försäljningen av organ från dödsdömda fångar och från utövare av Falun Gong som hålls i fängsligt förvar för sin tro.

”Det är klart att tillhandahållandet av fri och ocensurerad information till det kinesiska folket är viktigare nu än någonsin tidigare”, säger brevet. 

New Tang Dynasty Television (NTDTV), det New York-baserade tv-bolag vars sändningar bröts, var den första kinesiskspråkiga mediekanal som sände nyheter om sarsepidemin. Det var flera veckor innan den kinesiska regimen tillät någon rapportering. NTDTV har också en djupgående täckning av de melaminförgiftade produkterna som spridits runt världen och har lämnat sex döda och 300 000 spädbarn allvarligt sjuka i Kina. Båda dessa incidenter spreds långt utöver Kinas gränser och har påverkat resandet, importregleringar och hälsotillstånd världen över.

– NTDTV är pionjärer i detta försök att skapa broar i informationsgapet mellan öst och väst, sade företagets vice vd Shiyu Zhou.

Zhou sade att brevet från ledamöterna i Europaparlamentet visar på det starka stöd som finns hos regeringar och vanligt folk för informationsfrihet i Kina.

– De bryr sig om Kina och folket där och de vill verkligen hjälpa till med att förbättra situationen där, sade han.

Brevet är undertecknat av ledamöterna Marco Cappato, Hanna Foltyn, Thomas Mann, Charles Tannock och Helga Treupel vilka representerar europaparlamentets fyra största politiska grupper.

De fem som har signerat brevet introducerar också en skriven deklaration till EP som påkallar Eutelsat att återuppta NTDTV:s sändningar till Kina och att bistå tillgången till ocensurerad
information för miljoner kinesiska medborgare

Inför Europaparlamentets möte i januari har deklarationen, som skrevs i oktober, redan undertecknats av 315 av 785 ledamöter. Om en majoritet av ledamöterna skriver på deklarationen kommer den automatiska att bli en resolution och kommer att läsas upp av Europaparlamentets president vid nästa möte. Det blir i så fall ett starkt meddelande till Eutelsat och en seger för Kinas växande rörelse för mänskliga rättigheter.

– Vi har sett en överväldigande ström av stöd på gräsrotnivå. [Eutelsat] gör något som är emot människornas önskan, sade Carrie HGung, NTDTV:s taleskvinna.