Ekologisk odling kan försörja världen med mat
Manfred Nafziger, ekologisk odlare och chef för organisationen för ekologiska odlare i Rhineland-Palatinate, skördar kronärtskockor på ett fält nära den tyska staden Contwig i augusti. Enligt Nafziger, möter inte tillgången efterfrågan när det gäller ekologiskt odlade grönsaker. (Foto: AFP/DDP/Martin Oeser)


En ny studie visar att ekologisk produktion har kapacitet att försörja en värld med växande antal människor med mat. Samtidigt minskas den miljöpåverkan som bekämpningsmedel och konstgödsel idag innebär.

Ett forskarlag från olika akademiska institutioner i Michigan, USA, har sammanställt resultatet från nästan 300 studier för att undersöka om ekologisk produktion kan försörja världen med mat.

En vanlig invändning mot ekologisk produktion är att produktiviteten blir lägre än i konventionellt jordbruk och att det ekologiska jordbruket därför inte bidrar till FN:s millenniemål för att utrota fattigdomen och svälten.

Studien visar dock att om allt lantbruk lades om till ekologisk produktion så skulle produktiviteten öka med upp till 80 procent i utvecklingsländer, men sjunka något i den utvecklade världen.

Olika beräkningsmodeller i studien visade att om allt jordbruk lades om till ekologisk produktion så skulle det finnas tillräckligt med mat för alla och även till en potentiellt växande folkmängd, utan att de odlade landområdena behöver utökas.

– Denna studie är en av flera som pekar på att ekologisk produktion är en del av lösningen för FN:s millenniemål. Det som behövs är att ta tillvara den kunskap som lantbrukare i utvecklingsländerna redan har. Det behövs också viss teknikutveckling. Då kommer mer mat att produceras där den behövs, säger Johan Cejie, regelutvecklingschef på KRAV.

Blir ekologisk odling dyrare jämfört med konventionellt jordbruk?

– Generellt sätt blir det lite dyrare, vilket beror på den lägre avkastningen av att man inte använder konstgödsel, man tappar ca 10-20 procent och ibland mer på spannmål och mjölk. Det kan dock minska i framtiden med en mer utvecklad ekologisk produktion, fortsätter Johan Cejie.

Angrips inte grödorna av skadedjur utan bekämpningsmedel?

– Vid ekologisk produktion kan man arbeta mer med naturliga mekanismer, såsom användning av naturliga fiender. Exempelvis kan nyckelpigor användas för att bekämpa bladlöss. Det finns också vissa tillåtna bekämpningsmedel som kan användas vid behov.

För miljön och människan vore ekologisk jordbruk självklart en vinst, enligt Johan Cejie eftersom konstgödsel ger upphov till växthuseffekt och bekämpningsmedel ”fastnar” mer eller mindre på livsmedel.

– Jag hoppas att detta är spiken i kistan för diskussionen som gäller att man inte kan producera tillräckligt med mat med ekologiskt lantbruk, sade professor Ivette Perfecto vid University of Michigan, i ett pressmeddelande i samband med publiceringen.