Ekologisk kris i Kinas näst största sötvattensjö

Bybon Yin Jiqiu visar upp småfisk som han fångat i ett flöde avgrenat från Dongtingsjön (Foto: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)


Dongtingsjön, kallades ”Drömvattnets moln” i det forntida Kina och kröntes till ”den vackraste sjön på jorden”. Det kinesiska namnet betyder ”ett grottpalats för gudomar.” Sjön sträcker sig över landets centrala provinser Hunan och Hubei, och sammansmälter med Changjiangfloden i norr och de fyra flödena Xian, Zi, Ruan och Feng i söder.

Dongtingsjön är Kinas näst största sötvattensjö och under senare år har dess vattenkvalitet och ekosystem försämrats på grund av okontrollerade utsläpp av avloppsvatten. Vatten- och säsongfåglarna liksom fiskbeståndet, vilka en gång var de viktigaste kännetecknen för sjön, försvinner. Sjöns naturliga skönhet falnar med en alarmerande hastighet och den är numera kraftigt förorenad.

Enligt officiell statistik finns 101 papperstillverkare i de tre städerna runtomkring sjön. Dessa är Yiyang, Yueyang och Changde. Med undantag för några få stora företag kräver reglerna inga miljöskyddsåtgärder och obearbetat avloppsvatten släpps direkt ut i sjön.


Bara mycket små fiskar får Yin Jiqui upp med håven i biflödet till Dongtingsjön. (Foto: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)

Bara mycket små fiskar får Yin Jiqui upp med håven i biflödet till Dongtingsjön. (Foto: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)


En miljöarbetare inspekterar utsläpp av avloppsvatten i Dongtingsjön den 11 januari 2007. (Foto: China Photos/Getty Images/AFP)

En miljöarbetare inspekterar utsläpp av avloppsvatten i Dongtingsjön den 11 januari 2007. (Foto: China Photos/Getty Images/AFP)Fiskare sätter upp ”labyrint-fiskenät” som möjliggör stora fångster. (Foto: China Photos/Getty Images/AFP)


En lantbrukare väntar på färjan som ska ta honom över Dongtingsjön. (Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)

En lantbrukare väntar på färjan som ska ta honom över Dongtingsjön. (Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-1-24/50855.html


En man lägger ut nät vid den snabbt uttorkande Dongtingsjön, den 11 januari 2007. (China Photos/Getty Images)

En man lägger ut nät vid den snabbt uttorkande Dongtingsjön, den 11 januari 2007. (China Photos/Getty Images)