Denguefeber – ett globalt hot
Patienter med denguefeber behandlas på ett sjukhus i Asunción, Paraguay, den 16 januari 2013. (Foto: Norberto Duarte/AFP/Getty Images)


Denguefeber är en tropisk sjukdom som sprider sig snabbast i världen och har ”en epidemisk potential” varnade Världshälsoorganisationen, WHO, i veckan efter att man sett en trettiofaldig ökning under de senaste 50 åren.

Man tror att ökningen beror på klimatförändringar och att människor är mer rörliga nu för tiden. Sjukdomen sprids via myggor.

I mitten av femtiotalet rapporterades fall från endast ett fåtal länder men nu har denguefeber spridit sig till 125 länder, främst i länder nära ekvatorn och tropikerna.

Även om den globala spridningen är osäker, är mönstret alarmerande både för människors hälsa och den globala ekonomin, enligt WHO:s rapport.

Enligt Reuters fick Europa sitt första utbrott av denguefeber på nästan ett århundra år 2012 då två tusen personer på den portugisiska ön Madeira insjuknade.

Omkring två miljoner nya fall rapporteras varje år med fem till sex tusen dödsfall. Enligt nyhetsbyrån är det mest effektiva vaccinet bara verksamt till 30 procent.

”Denguefeber är nu den mest hotande och snabbast växande sjukdomen som sprids av myggor. Risken för en pandemi är nu större ån någonsin” sade Raman Velayudhan, specialist på WHO: s avdelning för tropiska sjukdomar, till Reuters.

Han sade också att WHO:s beräkning på två miljoner nya fall per år troligen inte räcker. Det kan vara så många som femtio miljoner fall och 20 000 dödsfall per år, enligt AFP.

Velayudhan sade vid en presskonferens att aedes aegyptimyggan i tysthet har spridit sig under de senaste åren, rapporterade Reuters. ”Så idag finns myggan i 150 länder. Faran för denguefeber förekommer över hela världen”.

Däremot är malaria för närvarande på nedgång, med rapporterade fall i färre än hundra länder. Malaria sprids också via myggor och är en farligare sjukdom som orsakar fler dödsfall.

”Vi försöker hantera det här på ett mer systematiskt sätt genom att kontrollera införsel av vektorer i både hamnar, flygplatser och vid landgränser” sade Velayudhan.

WHO kallar dengue för en av sjutton ”negligerade tropiska sjukdomar” som kommer att ingå i en global strategi som omfattar även tillgång till läkemedel.

Om denguefeber

Dengue är en virusburen sjukdom som sprids via Aedes aegyptimyggan. Sjukdomen är i regel godartad och många får enbart en övergående feber.

Man kan också få huvudvärk, rygg-, muskel- och ledsmärtor samt kärlsprängda ögon. Efter några dagars sjukdom uppträder ofta också ett mässlingliknande hudutslag.

I ett senare skede kan punktformiga hudblödningar ses på främst fotryggar och händer samt i armhålor.

Ett fåtal drabbas av hemorragisk dengue vilket är ett mycket allvarligare sjukdomstillstånd. Det kännetecknas av blödningar i många inre organ liksom från mag- och tarmkanalen vilket kan leda till döden.

Sjukdomen är en vektorburen zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.

Översatt från engelska med tillägg från svenska Smittskyddsinstitutet .