D-vitamin har avgörande betydelse för äldres rörlighet
Detta par på stranden ökar förmodligen sitt D-vitaminintag. (Photos.com)


I april blev jag intresserad av att läsa lite forskning som fastställde förhållandet mellan D-vitamin och fysisk funktion på en grupp äldre personer [1]. Översiktligt fann jag i denna studie att lägre nivåer av D-vitamin hade ett samband med lägre muskelstyrka och fysisk funktion hos både män och kvinnor.

Det gick upp för mig att få komma ut i solljuset (solljus stimulerar produktionen av D-vitamin i huden) kan vara ett enkelt och gratis sätt att på äldre dagar upprätthålla sin fysiska styrka.

Nyligen har annan forskning tagits fram som fastslår att vitamin D kan ha en avgörande betydelse för äldres fysiska funktion.

Forskare i Holland fastslog sambandet mellan blodets D-vitaminnivå och fysisk prestation i en grupp med 1 234 män och kvinnor i åldern 65 och äldre [2]. Forskarna mätte inte bara fysisk prestation utan också försämringen i prestation under en treårsperiod.

I analysen jämförde forskarna resultaten från personer med D-vitaminnivåer lägre än 10 ng/ml (nanogram per milliliter blod) och 10-20 ng/ml med resultaten hos de vars nivåer var högre än 30 ng/ml.

Forskarna fann att fysisk prestation var lägre för personer med D-vitaminnivå lägre än 10 och 10-20 ng/ml jämfört med de med nivåer högre än 30 ng/ml. Resultaten av denna slags studier kan påverkas av andra faktorer som kroniska sjukdomar, kroppsvikt och alkoholkonsumtion.

Dessa faktorer togs med i beräkningen i analysen, i ett försök att isolera D-vitaminnivåer som den enda signifikanta variabeln.

När detta var gjort fann man att risken för försämring i fysiska funktioner under en treårsperiod var ungefär dubbelt så hög för personer med lägre D-vitaminnivå jämfört med dem med högre nivåer. Författaren till studien drog slutsatsen att en D-vitaminnivå lägre än 20 ng/ml har samband med dålig fysisk prestationsförmåga och försämring av fysisk prestationsförmåga hos äldre män och kvinnor.

Resultatet av studien bevisar att D-vitamin är kopplat till förbättrad hälsa hos äldre personer. Jag önskar att denna sorts bevis uppmärksammades lite mer. Trots allt, är solljus (huvudkällan för D-vitamin i kroppen) inte bara hälsofrämjande utan även gratis. Jag undrar om det är en av anledningarna till att denna forskning allmänt inte får den uppmärksamhet som den förtjänar på grund av att det inte finns några pengar att hämta från den.

Referenser:

1. Houston DK, et al. Association Between D-vitamin Status and Physical
Performance: The InCHIANTI Study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci.
2007;62(4):440-6.

2. Wicherts IS, et al. D-vitamin status predicts physical performance
and its decline in older persons. J Clin Endocrinol Metab.
2007;92(6):2058-65

version