loadingFalkenbergs gymnasium hyser ett av Sveriges två Konfuciusklassrum. Det andra finns i Uppsala. På universitetsnivå finns det tre Konfuciusinstitut: i Luleå, Karlstad och Karlskrona. (Foto: Hans Bengtsson)
Falkenbergs gymnasium hyser ett av Sveriges två Konfuciusklassrum. Det andra finns i Uppsala. På universitetsnivå finns det tre Konfuciusinstitut: i Luleå, Karlstad och Karlskrona. (Foto: Hans Bengtsson)
Inrikes

Censurerad Kinautbildning förlängs trots kritik

Hans Bengtsson - Epoch Times

En lärare som arbetar i Falkenbergs tegelröda gymnasieskola är belagd med munkavle. Frågar eleverna om känsliga saker inom hans undervisningsområde, kinesisk kultur och språk, så svarar han inte. Den ansvarige rektorn är införstådd med situationen och löser problemet med att låta andra lärare hantera de frågorna. Även kommunalrådet i staden är medveten om situationen, men tycker inte att något behöver åtgärdas.

Trots omfattande kritik mot att den kinesiska staten styr undervisningen och begränsar yttrandefriheten på de Konfuciusklassrum och -institut som finns runt om i världen, kommer Falkenbergs kommun nu i februari att förlänga avtalet med institutionen Hanban, som lyder under Kinas utbildningsdepartement och står bakom Konfuciusinstituten. (Klassrum och institut drivs enligt samma stadgar, därför används Konfuciusinstitut (KI) hädanefter som allmän benämning)

Mer än var femte lärare obehörig

Människorättsorganisationen Amnesty International har vid upprepade tillfällen påtalat bristen på yttrandefrihet hos KI. I maj förra året uppmärksammades verksamheten vid Falkenbergs Konfuciusklassrum i SR:s Skolministeriet under rubriken ”När undervisningen överlåts åt främmande makt”.

– De måste vara medvetna om vad detta är och inte bara se till att det är gratis. De borde kolla upp saken bättre, säger Ami Hedenborg på Amnesty i Sverige, om Falkenbergs kommun.

Hon anser inte att det förekommer någon opartisk undervisning i Konfuciusklassrummet.

”Kina säger självt att verksamheten är en del av landets satsning på soft power, och det är uppenbart att det använder den för att ge sin egen bild av Kina.” – Ami Hedenborg, Amnesty om Konfuciusinstituten

Den av Kina avlönade och godkände läraren i kinesiska, Haihu Song, undervisar i Falkenbergs Konfuciusklassrum. Han säger till Epoch Times att han som en del i utbildningen före avresan till Sverige fick instruktioner från Hanban om att inte prata om politiska frågor, utan enbart fokusera på språket och kulturen.

– När läraren själv säger att han inte får prata om känsliga frågor så borde det vara ”end of discussion”. Vi har full yttrandefrihet i Sverige, säger Hedenborg.

Haihu Song får inte heller, om han skulle vilja det, utöva falungong, som är en i Kina förföljd metod för meditation och självförbättring. En kollega till honom i Kanada tvingades skriva under en försäkran om att inte utöva metoden för att få jobba som lärare på ett Konfuciusinstitut. Och Hanbans stadgar gäller lika över hela världen.

Den kinesiske filosofen Konfucius har inte så mycket med Konfuciusinstitutens verksamhet att göra som namnet indikerar. (Illustration: Blue Hsiao, Epoch Times)

Den kinesiske filosofen Konfucius har inte så mycket med Konfuciusinstitutens verksamhet att göra som namnet indikerar. (Illustration: Blue Hsiao, Epoch Times)

Verktyg för mjuk makt

Det är inte hemligt vad Kina vill uppnå genom att erbjuda Sverige och andra länder undervisning i kinesiska språket och Kinas kultur. Åtskilliga källor vittnar om att Konfuciusinstituten är en viktig del i landets satsning på ”mjuk makt” (från engelskans ”soft power”), alltså att försöka skapa en attraktiv bild av dagens Kina utomlands. Medlen i det här fallet är den gamla kinesiska kulturen – som många västerlänningar fascineras av – och språket, som kan öppna vägen till värdefulla anställningar.

– Kina säger självt att verksamheten är en del av landets satsning på soft power, och det är uppenbart att det använder den för att ge sin egen bild av Kina, säger Hedenborg.

Den amerikanske Kinaexperten Steven Mosher på Population Research Institute har kallat Konfuciusinstituten för trojanska hästar som ”indoktrinerar unga amerikaner att tro att den kinesiska statsapparaten inte är ett hot mot sitt eget folk eller mot världen i allmänhet”.

Även om verksamheten bedrivs som språkundervisning är målet mycket större, påstår forskarna Alan H Yang och Michael Hsaio, och hänvisar till en resolution där Kommunistpartiets centralkommitté ger direktiv om hur den socialistiska kulturen ska utvecklas och spridas.

Hanban, med högkvarter i Peking, tar fram undervisningsmaterialet och utbildar lärarna för Konfuciusinstituten. ”Genom att göra så skapar man en legitimerad förståelse av Kina och en av myndigheterna godkänd syn på Kinas kultur och samhälle”, skrev Yang och Hsaio i den amerikanska utrikespolitiska researchbyrån The Jamestown Foundations China Brief.

De pekar ut den traditionella kulturen som Kinas viktigaste resurs för mjuk makt. Men ”på Konfuciusinstituten utbildas människor i en selektiv version av den kinesiska kulturen, med propaganda som formats och utarbetats av den kinesiska regimen”, skriver Yang och Hsaio.

Peking har inte heller några ambitioner att stärka den konfucianska kulturtradition, som man skulle kunna tro av institutens namn, menar de. Under kulturrevolutionen, 1966-1976, var Konfucius en viktig del av den gamla kultur som skulle kastas överbord. Och även om Kina sedan dess öppnat sig ekonomiskt, vilar regimen på samma ideologiska grund som tidigare.

Artikelförfattarna hävdar att den kinesiska regimen i sin version av den gamla kinesiska kulturen hittat ett effektivt medel för att främja nationella intressen. Och Konfuciusinstituten är praktiska redskap att tillämpa denna mjuka makt mot omvärlden.

”De ansvariga på Falkenbergs gymnasieskola är medvetna om att den av den kinesiska staten avlönade läraren Haihu Song inte får prata om frågor som Tibet, Taiwan, Himmelska fridens torg 1989, falungong med mera.”

Lars Leijström är rektor för Falkenbergs Konfuciusklassrum. Så länge den kinesiske läraren inte blir aktivt politisk ser han inga problem med att han jobbar för den den kinesiska staten. (Foto: Hans Bengtsson)

Lars Leijström är rektor för Falkenbergs Konfuciusklassrum. Så länge den kinesiske läraren, som inte ville vara med på bild, inte blir aktivt politisk ser Leijström inga problem med att han jobbar för den kinesiska staten. (Foto: Hans Bengtsson)

Känner till censuren

De ansvariga på Falkenbergs gymnasieskola är medvetna om att den av den kinesiska staten avlönade läraren Haihu Song inte får prata om frågor som Tibet, Taiwan, Himmelska fridens torg 1989, falungong med mera.

Rektorn för Konfuciusklassrummet, Lars Leijström, säger att man löser dilemmat genom att låta skolans svenska lärare i kinesiska och samhällskunskap svara på elevernas frågor om dessa saker.

Ami Hedenborg på Amnesty tycker inte att det är bra:

– Man ska inte gå med på konstiga saker som att ”vi tar det ena så tar de det andra”.

Falkenbergs kommun skrev på avtalet om Konfuciusklassrummet år 2011 och invigningen skedde i mars 2012. Det femåriga avtalet förlängs automatiskt när det löper ut nu i februari, eftersom ingen av parterna har sagt upp det.

I maj förra året sände Sveriges Radio ett inslag från Falkenbergs Konfuciusklassrum. I det kritiserades att läraren inte får tala fritt och att den kinesiska staten genom Hanban reglerar verksamheten på sätt som normalt inte accepteras i det svenska utbildningsväsendet. Varken före eller efter att radioinslaget sändes har det hörts någon påtaglig kritik mot verksamheten i Falkenberg, vare sig politiskt eller från den lokala amnestygruppen. Lokaltidningen Hallands Nyheter har endast en tydligt kritisk insändare i frågan tillgänglig online.

Skolinspektionen, den myndighet som granskar svenska skolor och ger tillstånd till fristående skolor, har inte undersökt det lagliga eller det lämpliga i att en annan stat styr undervisningen och förbjuder en lärare på en svensk skola att tala fritt. För att Skolinspektionen ska ta sig an frågan krävs att någon gör en anmälan.

Skolor har tackat nej

Kina har kontaktat fler kommuner än de som har nappat. I Stockholms kommun tackade Per Frithiofsson nej till ett Konfuciusklassrum när han för några år sedan var rektor på Blackebergsgymnasiet.

– Det gick rykten om att andra skolor hade upplevt att de blev utsatta för påtryckningar från Kina, säger Frithiofsson.

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri

Han anser att det är viktigt att ifrågasatta allt som kan påverka en skolas neutralitet och objektivitet

– Det gäller att inte försätta sig i sådana situationer.

”Kina är en stormakt, som vi är helt beroende av.” – Marie Louise Wernersson, kommunalråd i Falkenberg

Falkenbergs kommun förlänger avtalet med Kina om Konfuciusklassrum. Kommunrådet Marie Louise Wernersson (C) tycker det kan vara lärorikt för eleverna att träffa en lärare som inte får svara på deras frågor. (Foto: Hans Bengtsson).

Falkenbergs kommun förlänger avtalet med Kina om Konfuciusklassrum. Kommunalrådet Marie Louise Wernersson (C) tycker det kan vara lärorikt för eleverna att träffa en lärare som inte får svara på deras frågor. (Foto: Hans Bengtsson).

Ett annat skäl till att han avböjde Kinas erbjudande var att Konfuciusklassrummet skulle bli ett allt för stort åtagande. Bland annat skulle hans skola bygga upp ett bibliotek på kinesiska och hålla verksamheten i Konfuciusklassrummet tillgänglig för andra skolor.

Kommunalrådet Marie Louise Wernersson (C) i Falkenberg ser inga hinder för att fortsätta samarbetet med Kina, trots att läraren är censurerad.

– Eleverna kan lära sig något av att ställa frågor om mänskliga rättigheter som de inte får svar på. Det är också ett svar, menar hon.

I bland annat USA och Kanada har flera Konficiusinstutut stängts de senaste åren, på grund av den kinesiska statens påverkan på utbildningen. Stockholms universitet beslutade för drygt ett år sedan att stänga Konfuciusinstitutet där. Det fick dock inte någon ansvarig i Falkenberg att tänka om.

– Jag hörde talas om det men vet inte vad det byggde på. Vi måste göra vårt och fortsätta det ömsesidiga samarbetet, säger Wernersson.

– Och Kina är en stormakt, som vi är helt beroende av, säger kommunalrådet.

Hon berättar att kommunen och näringslivet har stort utbyte med Kina, bland annat på vatten- och avloppsområdet och genom det stora lågprisvaruhuset Gekås i kommunens inland.

Ingen balanserande information

Fakta: Konfuciusklassrummet i Falkenberg
Falkenbergs kommuns kontakter med Kina började med ett vänortsavtal år 2002, sedan mångmiljonstaden Shijiazhuang skickat ett fax till Falkenbergs kommunkansli, i vilket man sökte samarbete. Det ledde till att gymnasiet inledningsvis startade egen undervisning i kinesiska.

Snart tog den kinesiska systerstaden initiativ till det fördjupade samarbetet om utbildning i det kinesiska språket och kulturen i form av ett Konfuciusklassrum på gymnasieskolan. Avtalet skrevs på i februari 2011 och invigningen hölls i mars 2012.

Praktiskt går det till så att Shijiazhuang Foreign Language School skickar en lärare som undervisar i kinesiska på gymnasieskolan. Läraren byts ut efter två år. Gymnasieungdomar undervisas på dagarna och vuxna på kvällarna. All undervisning är gratis för deltagarna. Det ordnas även årliga resor åt båda hållen för eleverna, samt diverse kulturella evenemang.

Hanban är en institution som lyder under Kinas utbildningsdepartement och administrerar Konfuciusverksamhet på gymnasie- (Konfuciusklassrum) och högskolenivå (Konfuciusinstitut) på cirka 1 500 skolor runt om i världen. Hanban bekostar bland annat den kinesiske lärarens lön, samt läromedel och inredning i klassrummet.

Enligt de dokument Epoch Times fått ta del av fick Falkenbergs kommun år 2015 330 000 kronor från Kina. Den svenska kommunen håller den kinesiske läraren med lägenhet. Enligt avtalet betalar Falkenberg även ett tillägg på den lön Haihu Song får från Kina, oklart hur mycket. Men Falkenbergs kommunfullmäktige har godkänt omkostnader på 100 000 kronor per år.

Konfuciusklassrummets rektor Lars Leijström säger att han inte har upplevt att den kinesiske läraren är rädd för att hantera känsliga frågor. Men så tar inte heller någon av dem upp människorättsfrågor eller andra politiska problem i Kina till diskussion.

– Fokus ligger på kulturen och det kinesiska språket. Men skulle den kinesiske läraren bli politisk blir det problem. Det ska vara ett oberoende samarbete, säger Leijström.

Haihu Song säger till Epoch Times att han fick det tvååriga utlandsjobbet som lärare på Falkenbergs Konfuciusklassrum efter rekommendation av chefen på den skola där han normalt undervisar i engelska, Shijiazhuang Foreign Language School. I Falkenberg planerar Haihu Song och en svensk kollega undervisningen i Kinas språk och kultur, utgående från Skolverkets kursplan för moderna språk, uppger Leijström.

Trots att Konfuciusklassrummet ger eleverna en uppenbart ensidig och av regimen godkänd bild av Kina ordnar Falkenbergs gymnasieskola ingen balanserande undervisning, utöver det som alla skolor ska lära ut, om hur det är att leva i Kina för troende, demokratikämpar, advokater, publicister och andra utsatta grupper, varken i kinesiskan eller i samhällskunskapen.

– Vi har haft Amnesty här men de pratade framför allt om katastrofen i Syrien, säger Lars Leijström.

Så ska Kina lasta över sina dåliga lån på investerare

Mest lästa

Rekommenderat

loadingFalkenbergs gymnasium hyser ett av Sveriges två Konfuciusklassrum. Det andra finns i Uppsala. På universitetsnivå finns det tre Konfuciusinstitut: i Luleå, Karlstad och Karlskrona. (Foto: Hans Bengtsson)
Falkenbergs gymnasium hyser ett av Sveriges två Konfuciusklassrum. Det andra finns i Uppsala. På universitetsnivå finns det tre Konfuciusinstitut: i Luleå, Karlstad och Karlskrona. (Foto: Hans Bengtsson)
Inrikes

Censurerad Kinautbildning förlängs trots kritik

Hans Bengtsson - Epoch Times

En lärare som arbetar i Falkenbergs tegelröda gymnasieskola är belagd med munkavle. Frågar eleverna om känsliga saker inom hans undervisningsområde, kinesisk kultur och språk, så svarar han inte. Den ansvarige rektorn är införstådd med situationen och löser problemet med att låta andra lärare hantera de frågorna. Även kommunalrådet i staden är medveten om situationen, men tycker inte att något behöver åtgärdas.

Trots omfattande kritik mot att den kinesiska staten styr undervisningen och begränsar yttrandefriheten på de Konfuciusklassrum och -institut som finns runt om i världen, kommer Falkenbergs kommun nu i februari att förlänga avtalet med institutionen Hanban, som lyder under Kinas utbildningsdepartement och står bakom Konfuciusinstituten. (Klassrum och institut drivs enligt samma stadgar, därför används Konfuciusinstitut (KI) hädanefter som allmän benämning)

Mer än var femte lärare obehörig

Människorättsorganisationen Amnesty International har vid upprepade tillfällen påtalat bristen på yttrandefrihet hos KI. I maj förra året uppmärksammades verksamheten vid Falkenbergs Konfuciusklassrum i SR:s Skolministeriet under rubriken ”När undervisningen överlåts åt främmande makt”.

– De måste vara medvetna om vad detta är och inte bara se till att det är gratis. De borde kolla upp saken bättre, säger Ami Hedenborg på Amnesty i Sverige, om Falkenbergs kommun.

Hon anser inte att det förekommer någon opartisk undervisning i Konfuciusklassrummet.

”Kina säger självt att verksamheten är en del av landets satsning på soft power, och det är uppenbart att det använder den för att ge sin egen bild av Kina.” – Ami Hedenborg, Amnesty om Konfuciusinstituten

Den av Kina avlönade och godkände läraren i kinesiska, Haihu Song, undervisar i Falkenbergs Konfuciusklassrum. Han säger till Epoch Times att han som en del i utbildningen före avresan till Sverige fick instruktioner från Hanban om att inte prata om politiska frågor, utan enbart fokusera på språket och kulturen.

– När läraren själv säger att han inte får prata om känsliga frågor så borde det vara ”end of discussion”. Vi har full yttrandefrihet i Sverige, säger Hedenborg.

Haihu Song får inte heller, om han skulle vilja det, utöva falungong, som är en i Kina förföljd metod för meditation och självförbättring. En kollega till honom i Kanada tvingades skriva under en försäkran om att inte utöva metoden för att få jobba som lärare på ett Konfuciusinstitut. Och Hanbans stadgar gäller lika över hela världen.

Den kinesiske filosofen Konfucius har inte så mycket med Konfuciusinstitutens verksamhet att göra som namnet indikerar. (Illustration: Blue Hsiao, Epoch Times)

Den kinesiske filosofen Konfucius har inte så mycket med Konfuciusinstitutens verksamhet att göra som namnet indikerar. (Illustration: Blue Hsiao, Epoch Times)

Verktyg för mjuk makt

Det är inte hemligt vad Kina vill uppnå genom att erbjuda Sverige och andra länder undervisning i kinesiska språket och Kinas kultur. Åtskilliga källor vittnar om att Konfuciusinstituten är en viktig del i landets satsning på ”mjuk makt” (från engelskans ”soft power”), alltså att försöka skapa en attraktiv bild av dagens Kina utomlands. Medlen i det här fallet är den gamla kinesiska kulturen – som många västerlänningar fascineras av – och språket, som kan öppna vägen till värdefulla anställningar.

– Kina säger självt att verksamheten är en del av landets satsning på soft power, och det är uppenbart att det använder den för att ge sin egen bild av Kina, säger Hedenborg.

Den amerikanske Kinaexperten Steven Mosher på Population Research Institute har kallat Konfuciusinstituten för trojanska hästar som ”indoktrinerar unga amerikaner att tro att den kinesiska statsapparaten inte är ett hot mot sitt eget folk eller mot världen i allmänhet”.

Även om verksamheten bedrivs som språkundervisning är målet mycket större, påstår forskarna Alan H Yang och Michael Hsaio, och hänvisar till en resolution där Kommunistpartiets centralkommitté ger direktiv om hur den socialistiska kulturen ska utvecklas och spridas.

Hanban, med högkvarter i Peking, tar fram undervisningsmaterialet och utbildar lärarna för Konfuciusinstituten. ”Genom att göra så skapar man en legitimerad förståelse av Kina och en av myndigheterna godkänd syn på Kinas kultur och samhälle”, skrev Yang och Hsaio i den amerikanska utrikespolitiska researchbyrån The Jamestown Foundations China Brief.

De pekar ut den traditionella kulturen som Kinas viktigaste resurs för mjuk makt. Men ”på Konfuciusinstituten utbildas människor i en selektiv version av den kinesiska kulturen, med propaganda som formats och utarbetats av den kinesiska regimen”, skriver Yang och Hsaio.

Peking har inte heller några ambitioner att stärka den konfucianska kulturtradition, som man skulle kunna tro av institutens namn, menar de. Under kulturrevolutionen, 1966-1976, var Konfucius en viktig del av den gamla kultur som skulle kastas överbord. Och även om Kina sedan dess öppnat sig ekonomiskt, vilar regimen på samma ideologiska grund som tidigare.

Artikelförfattarna hävdar att den kinesiska regimen i sin version av den gamla kinesiska kulturen hittat ett effektivt medel för att främja nationella intressen. Och Konfuciusinstituten är praktiska redskap att tillämpa denna mjuka makt mot omvärlden.

”De ansvariga på Falkenbergs gymnasieskola är medvetna om att den av den kinesiska staten avlönade läraren Haihu Song inte får prata om frågor som Tibet, Taiwan, Himmelska fridens torg 1989, falungong med mera.”

Lars Leijström är rektor för Falkenbergs Konfuciusklassrum. Så länge den kinesiske läraren inte blir aktivt politisk ser han inga problem med att han jobbar för den den kinesiska staten. (Foto: Hans Bengtsson)

Lars Leijström är rektor för Falkenbergs Konfuciusklassrum. Så länge den kinesiske läraren, som inte ville vara med på bild, inte blir aktivt politisk ser Leijström inga problem med att han jobbar för den kinesiska staten. (Foto: Hans Bengtsson)

Känner till censuren

De ansvariga på Falkenbergs gymnasieskola är medvetna om att den av den kinesiska staten avlönade läraren Haihu Song inte får prata om frågor som Tibet, Taiwan, Himmelska fridens torg 1989, falungong med mera.

Rektorn för Konfuciusklassrummet, Lars Leijström, säger att man löser dilemmat genom att låta skolans svenska lärare i kinesiska och samhällskunskap svara på elevernas frågor om dessa saker.

Ami Hedenborg på Amnesty tycker inte att det är bra:

– Man ska inte gå med på konstiga saker som att ”vi tar det ena så tar de det andra”.

Falkenbergs kommun skrev på avtalet om Konfuciusklassrummet år 2011 och invigningen skedde i mars 2012. Det femåriga avtalet förlängs automatiskt när det löper ut nu i februari, eftersom ingen av parterna har sagt upp det.

I maj förra året sände Sveriges Radio ett inslag från Falkenbergs Konfuciusklassrum. I det kritiserades att läraren inte får tala fritt och att den kinesiska staten genom Hanban reglerar verksamheten på sätt som normalt inte accepteras i det svenska utbildningsväsendet. Varken före eller efter att radioinslaget sändes har det hörts någon påtaglig kritik mot verksamheten i Falkenberg, vare sig politiskt eller från den lokala amnestygruppen. Lokaltidningen Hallands Nyheter har endast en tydligt kritisk insändare i frågan tillgänglig online.

Skolinspektionen, den myndighet som granskar svenska skolor och ger tillstånd till fristående skolor, har inte undersökt det lagliga eller det lämpliga i att en annan stat styr undervisningen och förbjuder en lärare på en svensk skola att tala fritt. För att Skolinspektionen ska ta sig an frågan krävs att någon gör en anmälan.

Skolor har tackat nej

Kina har kontaktat fler kommuner än de som har nappat. I Stockholms kommun tackade Per Frithiofsson nej till ett Konfuciusklassrum när han för några år sedan var rektor på Blackebergsgymnasiet.

– Det gick rykten om att andra skolor hade upplevt att de blev utsatta för påtryckningar från Kina, säger Frithiofsson.

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri

Han anser att det är viktigt att ifrågasatta allt som kan påverka en skolas neutralitet och objektivitet

– Det gäller att inte försätta sig i sådana situationer.

”Kina är en stormakt, som vi är helt beroende av.” – Marie Louise Wernersson, kommunalråd i Falkenberg

Falkenbergs kommun förlänger avtalet med Kina om Konfuciusklassrum. Kommunrådet Marie Louise Wernersson (C) tycker det kan vara lärorikt för eleverna att träffa en lärare som inte får svara på deras frågor. (Foto: Hans Bengtsson).

Falkenbergs kommun förlänger avtalet med Kina om Konfuciusklassrum. Kommunalrådet Marie Louise Wernersson (C) tycker det kan vara lärorikt för eleverna att träffa en lärare som inte får svara på deras frågor. (Foto: Hans Bengtsson).

Ett annat skäl till att han avböjde Kinas erbjudande var att Konfuciusklassrummet skulle bli ett allt för stort åtagande. Bland annat skulle hans skola bygga upp ett bibliotek på kinesiska och hålla verksamheten i Konfuciusklassrummet tillgänglig för andra skolor.

Kommunalrådet Marie Louise Wernersson (C) i Falkenberg ser inga hinder för att fortsätta samarbetet med Kina, trots att läraren är censurerad.

– Eleverna kan lära sig något av att ställa frågor om mänskliga rättigheter som de inte får svar på. Det är också ett svar, menar hon.

I bland annat USA och Kanada har flera Konficiusinstutut stängts de senaste åren, på grund av den kinesiska statens påverkan på utbildningen. Stockholms universitet beslutade för drygt ett år sedan att stänga Konfuciusinstitutet där. Det fick dock inte någon ansvarig i Falkenberg att tänka om.

– Jag hörde talas om det men vet inte vad det byggde på. Vi måste göra vårt och fortsätta det ömsesidiga samarbetet, säger Wernersson.

– Och Kina är en stormakt, som vi är helt beroende av, säger kommunalrådet.

Hon berättar att kommunen och näringslivet har stort utbyte med Kina, bland annat på vatten- och avloppsområdet och genom det stora lågprisvaruhuset Gekås i kommunens inland.

Ingen balanserande information

Fakta: Konfuciusklassrummet i Falkenberg
Falkenbergs kommuns kontakter med Kina började med ett vänortsavtal år 2002, sedan mångmiljonstaden Shijiazhuang skickat ett fax till Falkenbergs kommunkansli, i vilket man sökte samarbete. Det ledde till att gymnasiet inledningsvis startade egen undervisning i kinesiska.

Snart tog den kinesiska systerstaden initiativ till det fördjupade samarbetet om utbildning i det kinesiska språket och kulturen i form av ett Konfuciusklassrum på gymnasieskolan. Avtalet skrevs på i februari 2011 och invigningen hölls i mars 2012.

Praktiskt går det till så att Shijiazhuang Foreign Language School skickar en lärare som undervisar i kinesiska på gymnasieskolan. Läraren byts ut efter två år. Gymnasieungdomar undervisas på dagarna och vuxna på kvällarna. All undervisning är gratis för deltagarna. Det ordnas även årliga resor åt båda hållen för eleverna, samt diverse kulturella evenemang.

Hanban är en institution som lyder under Kinas utbildningsdepartement och administrerar Konfuciusverksamhet på gymnasie- (Konfuciusklassrum) och högskolenivå (Konfuciusinstitut) på cirka 1 500 skolor runt om i världen. Hanban bekostar bland annat den kinesiske lärarens lön, samt läromedel och inredning i klassrummet.

Enligt de dokument Epoch Times fått ta del av fick Falkenbergs kommun år 2015 330 000 kronor från Kina. Den svenska kommunen håller den kinesiske läraren med lägenhet. Enligt avtalet betalar Falkenberg även ett tillägg på den lön Haihu Song får från Kina, oklart hur mycket. Men Falkenbergs kommunfullmäktige har godkänt omkostnader på 100 000 kronor per år.

Konfuciusklassrummets rektor Lars Leijström säger att han inte har upplevt att den kinesiske läraren är rädd för att hantera känsliga frågor. Men så tar inte heller någon av dem upp människorättsfrågor eller andra politiska problem i Kina till diskussion.

– Fokus ligger på kulturen och det kinesiska språket. Men skulle den kinesiske läraren bli politisk blir det problem. Det ska vara ett oberoende samarbete, säger Leijström.

Haihu Song säger till Epoch Times att han fick det tvååriga utlandsjobbet som lärare på Falkenbergs Konfuciusklassrum efter rekommendation av chefen på den skola där han normalt undervisar i engelska, Shijiazhuang Foreign Language School. I Falkenberg planerar Haihu Song och en svensk kollega undervisningen i Kinas språk och kultur, utgående från Skolverkets kursplan för moderna språk, uppger Leijström.

Trots att Konfuciusklassrummet ger eleverna en uppenbart ensidig och av regimen godkänd bild av Kina ordnar Falkenbergs gymnasieskola ingen balanserande undervisning, utöver det som alla skolor ska lära ut, om hur det är att leva i Kina för troende, demokratikämpar, advokater, publicister och andra utsatta grupper, varken i kinesiskan eller i samhällskunskapen.

– Vi har haft Amnesty här men de pratade framför allt om katastrofen i Syrien, säger Lars Leijström.

Så ska Kina lasta över sina dåliga lån på investerare

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024