Bybor stormade smältverk som beskylls för blyförgiftningar
Offer och deras familjer visar upp resultaten av sina blodprov. (Foto: Epoch Times arkiv)


Mer än tusen arga bybor stormade ett smältverk i den nordkinesiska provinsen Shaanxi den 17 augusti efter att 615 barn befunnits ha onormalt höga värden av bly i blodet. Enligt rapporter ska en kvinnlig gymnasieelev ha försökt begå självmord efter att hon fått reda på att hon hade höga halter av bly i sitt blod.

Av 731 barn mellan 0 och 14 år i byarna runt Dongling Lead and Zinc Smelting Co i Fengxian-häradet uppvisade 615 höga värden av bly i blodet efter medicinska undersökningar. Bland de 166 barn som fick diagnosen blyförgiftning hade 163 medelsvår blyförgiftning och 3 svår blyförgiftning, vilket krävde sjukhusvistelse. En invånare från byn Gaojutou sade till Epoch Times:

– Vid niotiden den 17 augusti gick mer än tusen upprörda kvinnor från byarna Madaokou, Sunjianan och Gaojutou till fabriken för att protestera.

En av kvinnorna sade att hennes två barn, ett och elva år gamla, båda hade blyhalter i blodet på över 200 mikrogram (miljondels gram) per liter, vilket är dubbelt så mycket som normalt.
– Sådana höga nivåer av bly i så små barn, självklart är jag rädd. Det kommer att påverka deras utbildning och framtid.

Hon berättade vidare att man hittade några arbetare som var kvar på smältverket när man kom dit. Arga bybor knuffade omkull den flera hundra meter långa avskiljningsväggen runt fabriken och krossade vindrutorna på runt 20 stora fraktfordon.

Kinesisk media rapporterade att en presskonferens hållits den 15 augusti i Fengxiang-häradet för att meddela att blyförgiftningen man funnit hos barn var kopplad till miljöföroreningar orsakade av Dongling Lead and Zinc Smelting Co. Man kunde dock inte utesluta andra faktorer. Zhao Weiping, vice partichef inom Dongling-gruppen, bad om ursäkt till föräldrarna till de förgiftade barnen och lovade att erbjuda medicinsk vård till de barn som drabbats.

Bybor berättade även att de som var äldre än 14 inte erbjöds provtagning för blyförgiftning. Ma Jiaojiao, en gymnasieelev från Madaokou som är över 14 år, testade ändå sitt blod och fann att hon hade mer än 400 mikrogram bly per liter blod.

En invånare från hennes hemby berättade för Epoch Times att Ma Jiaojiaos familj kom på henne med att försöka ta livet av sig genom att äta bekämpningsmedel.

– Hon måste ha känt en sån hopplöshet. De flyttade henne till Baoji för vård. Jag vet inte hur hon mår nu.

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/21146/