loadingAskungen, en av många sagor som tolkas i boken. Gravyr av Gustave Doré (1832–1883).
Foto: Public Domain
Askungen, en av många sagor som tolkas i boken. Gravyr av Gustave Doré (1832–1883). Foto: Public Domain
Recension

Briljant om myter och Jungs arketyplära

Tommy Gunnarsson

Varför egentligen intressera sig för myter och sagor? Kan de i all sin absurditet verkligen ha något att säga oss? I den nya, briljanta boken ”Att välja det absurda: Om tröskeln till mänsklig förvandling i myt, saga och arketyp”, utforskar Uljana Akca denna frågeställning.

Vi som lever i den moderna och sekulariserade världen, kan vi verkligen få ut något av att läsa sagor och myter? Har de någon som helst relevans för oss i dag? Är de inte mest bara absurda eller på sin höjd svårbegripliga, utan någon större mening för oss när det kommer till att förstå oss själva, våra liv, kulturen och samhället? Dessa och liknande frågor är centrala i Uljana Akcas debutbok ”Att välja det absurda: Om tröskeln till mänsklig förvandling i saga, myt och arketyp”.

Uljan Akca är född i Sofia, Bulgarien, och uppvuxen i Boden och Stockholm. 2018 disputerade hon i filosofi vid Freiburgs universitet. Foto: Public Domain

Vad menas då här med det absurda? Och varför ska vi välja det? I sin bok utgår Akca från Søren Kierkegaards definition av det absurda. Hos Kierkegaard står det absurda för relationen till ett oändligt och evigt väsen. Akcas tolkning av myterna och sagorna är att det absurda i dem likt drömmarnas symboler och bilder är menade att locka oss att längta och se bortom det välbekanta, bortom den inrutade vardagen och jaget.

Bok

Författare: Uljana Akca

Antal sidor: 241

Bokförlag: Bokförlaget Augusti

 

 

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingAskungen, en av många sagor som tolkas i boken. Gravyr av Gustave Doré (1832–1883).
Foto: Public Domain
Askungen, en av många sagor som tolkas i boken. Gravyr av Gustave Doré (1832–1883). Foto: Public Domain
Recension

Briljant om myter och Jungs arketyplära

Tommy Gunnarsson

Varför egentligen intressera sig för myter och sagor? Kan de i all sin absurditet verkligen ha något att säga oss? I den nya, briljanta boken ”Att välja det absurda: Om tröskeln till mänsklig förvandling i myt, saga och arketyp”, utforskar Uljana Akca denna frågeställning.

Vi som lever i den moderna och sekulariserade världen, kan vi verkligen få ut något av att läsa sagor och myter? Har de någon som helst relevans för oss i dag? Är de inte mest bara absurda eller på sin höjd svårbegripliga, utan någon större mening för oss när det kommer till att förstå oss själva, våra liv, kulturen och samhället? Dessa och liknande frågor är centrala i Uljana Akcas debutbok ”Att välja det absurda: Om tröskeln till mänsklig förvandling i saga, myt och arketyp”.

Uljan Akca är född i Sofia, Bulgarien, och uppvuxen i Boden och Stockholm. 2018 disputerade hon i filosofi vid Freiburgs universitet. Foto: Public Domain

Vad menas då här med det absurda? Och varför ska vi välja det? I sin bok utgår Akca från Søren Kierkegaards definition av det absurda. Hos Kierkegaard står det absurda för relationen till ett oändligt och evigt väsen. Akcas tolkning av myterna och sagorna är att det absurda i dem likt drömmarnas symboler och bilder är menade att locka oss att längta och se bortom det välbekanta, bortom den inrutade vardagen och jaget.

Bok

Författare: Uljana Akca

Antal sidor: 241

Bokförlag: Bokförlaget Augusti

 

 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024