Bönder med högafflar protesterade mot Kinas urbaniseringspolitik
Över 100 kinesiska bönder med jordbruksredskap förbereder sig för att driva bort fastighetsutvecklare i Shijiazhuang i Hebeiprovinsen den 18 mars. Den snabba urbaniseringen har lett till över 100 000 protester om året i Kina där mer än hälften av dem handlar om markövertaganden. (Foto från 64 Tianwang)


På ett fält utanför Shijiazhuang protesterade den här veckan ett hundratal bönder med högafflar för att man konfiskerat deras mark för utveckling, i enlighet med Kinas urbaniseringspolitik.

I skuggan av höga lägenhetsskyskrapor samlades över 100 bönder på tisdagen i Hebeiprovinsen med spadar och högafflar för att driva bort markutvecklare, i vad som idag är Kinas vanligaste sociala konflikt.

Händelser som den här är endast en av över 100 000 årliga ”massincidenter” (som det Kinesiska kommunistpartiet har valt att benämna protester med över 100 deltagare), rapporterade människorättssajten 64 Tianwang. Omkring hälften av dessa dispyter orsakas av övertaganden av mark för utveckling, enligt Kinas samhällsutvecklingsstatistik för 2013.

Mot bakgrund av att partiet nyligen offentliggjorde sin omfattande nya urbaniseringsplan den 16 mars ser utsikterna för  detta och andra bondeuppror dystra ut. Statliga språkröret Xinhua har påpekat att urbanisering och modernisering av jordbruket är livsnödvändigt för tillväxten av den inhemska ekonomin. Moderniseringen av Kina kommer att misslyckas om man inte snabbare integrerar jordbruket med informationsteknologin, det vill säga implementerar satellitbaserat precisionsjordbruk, enligt Xinhua.

Om Kina ska röra sig mot en inhemsk ekonomi kan det inte ske utan att minska landsbygdsbefolkningen på ett eller annat sätt. Kinas urbaniseringsmål är att 52 procent av dess befolkning ska bo i städer år 2020, mot de 43 procent som man sade sig ha 2010, enligt Kinas nationella hälso- och familjeplaneringskommission.

Att göra bönderna överflödiga är nyckeln till urbaniseringsframgång. Eftersom landet har en relativ låg andel av odlingsbar mark per person, måste Kina öka produktionen på den befintliga marken, eftersom befolkningen ökar. Statlig subventionering driver satellitstyrda traktorer, som praktiskt tagit styr sig själva, kommer att innebära att majoriteten av bönderna helt enkelt inte behövs, vilket gör att de tvingas flytta till städerna.

Den nya urbaniseringsrapporten försöker linda in det obehagliga budskapet genom att lova harmoniska förhållanden och behagliga livsvillkor, med mer ren luft, säkert dricksvatten och jobb i städerna. Det återstår att se om denna dröm kan förverkligas för de massor som har skickats till nya betonglägenheter i nya storstadsområden.

Översättning från engelska.