Bisarra förklaringar på Kinas höga bostadspriser
En av de skämtteckningar som cirkulerar där man driver med Gu Yunchangs kommentarer. Mannen säger "Svärmor, de här är de kläder du borde bära!". På kläderna står det "Syndabock för stigande fastighetspriser". (Bild: NTDTV)


Kinesiska ämbetsmän har framlagt bisarra förklaringar på varför Kinas fastighetspriser skjutit i höjden nyligen. Gu Yunchang, generalsekreterare för Kinas fastighetsakademi, skyller de ständigt stigande bostadspriserna på svärmödrar (!).

Gu sade att en svärmor tenderar att pressa sin måg till att köpa sitt boende, oavsett dennes ekonomiska situation, allt för att gynna sin dotter.

Han fällde denna kommentar vid Kinas årliga fastighets- och finansforum den 3 september. De togs upp av bloggare och internetmedia och har förlöjligats vitt och brett. Man är skeptisk mot denna förklaring, med tanke på att det alltid funnits svärmödrar, medan bostadspriserna endast nyligen skjutit i höjden.

Det var emellertid inte det enda underliga uttalande som kom från fastighetsauktoriteter på forumet.

Fastighetsutvecklaren Feng Lun sade att ogifta unga kvinnor är orsaken till de stigande bostadspriserna. Han föreslog därefter att man borde införa en åldersgräns på 35 år för de som vill köpa bostäder.

Professor Dong Fan från Beijing Normal University tror att par som bor tillsammans utan att vara gifta har stimulerat köpandet av lägenheter.

Men de verkliga orsakerna till de stigande bostadspriserna i Kina står att finna i det politiska systemet och enligt Sing Tao Global Network är de välkända.

Lokala myndigheter har använt fastighetsmarknaderna för att skapa vinster och därmed kunna hävda ”politiska framgångar”, hävdar man. Fastighetsutvecklare i sin tur utnyttjar den lössläppta politiken för att hamstra fastigheter och trycka upp priserna. Fastighetsspekulanter har också drivit upp värdet på marknaden.

Sing Tao Global Network menar vidare att det finns två skäl till varför offentliga personer inte talat om huvudproblemet med fastighetsmarknaden. För det första tjänar de alla på de höga bostadspriserna och de vill inte tillstå att det finns ett problem. För det andra vill de undfly ansvaret de bär för att ha hanterat bostadsmarknaden så dåligt, menar man.

I jämförelse med vanligt folk, som inte har något sätt att skydda eller bedriva lobbyverksamhet för sina intressen, har den politiska och kulturella eliten just alla dessa möjligheter.

I slutet av förra månaden köpte China National Petroleum Corporation (CNPC) upp lägenhetskomplex i Tayiang Star City i Peking för en tredjedel av deras marknadspris.

En underavdelning till CNPC köpte även upp Baoshihuahuan-området i Peking. Efter köpet ska varje högre uppsatt chef ha fått en gratis lägenhet.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/22475/