Bildt välkomnar granskning
Den svenska utrikesministern Carl Bildt på en presskonferens den 8 januari 2007. (Foto: AFP/Scanpix/ Jonas Ekströmer)


Överåklagare Christer van der Kwast granskar om utrikesminister Carl Bildts aktieoptioner i gas- och oljebolaget Vostok Nafta kan vara en muta. ”Jag välkomnar alla granskningar”, sade Bildt vid en presskonferens i dag.

– Detta är en ersättning för ett styrelseuppdrag som jag har haft en längre tid, upprepade han.

Bildt fick frågan om hur ett beslut som fattats efter det att han tillträtt som utrikesminister påverkar bedömningen av att han fått en muta. När Vostok Naftas styrelse beslutade att den förre styrelseledamoten Bildt i strid mot reglerna skulle få fortsätta att utnyttja optionerna hade Carl Bildt redan tillträtt i regeringen.

– Den bedömningen får andra göra, sade Bildt och hänvisade till Vostok Naftas redogörelse på bolagets hemsida.

Såväl Bildt som Vostok Nafta hävdar att de bara följt praxis i optionsaffären.

van der Kwast har på eget initiativ inlett en förutredning om huruvida ersättningen ska anses vara en otillbörlig muta. Förutredningen kan senare ligga till grund för en brottsutredning.

– Jag sade att jag skulle avyttra optionerna så fort det var möjligt. Och därvid är det, sade Bildt på presskonferensen.

Vostok Naftas informationsansvarige Robert Eriksson
framhåller för TT att bolaget inte gjort något undantag för Bildt i hanteringen av optionerna för styrelsearbetet.

De senaste åren har sex ledamöter lämnat bolagets styrelse, inklusive Carl Bildt. Enligt Eriksson har alla behandlats likadant, det vill säga styrelsen beslutade att de fick behålla sina optioner trots att de hade avslutat sina styrelseuppdrag.

– Vi har följt praxis i fallet Carl Bildt, säger Robert Eriksson.

Christer van der Kwast har varit i kontakt med bolaget för att få ta del av dokument som visar hur ärendet Carl Bildt har hanterats internt inom Vostok Nafta. Den informationen håller nu på att sammanställas.

Socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog anser att Bildt kommit med för många versioner om sina optioner. Först sade han att det var omöjligt att avstå från dem, sedan visade det sig att han hade kunnat avstå och nu senast framgår det att han fått dem först efter ett särskilt beslut i Vostok Naftas styrelse, säger hon.

– Det framstår som att han ljugit på den här punkten, säger Marita Ulvskog till TT.

Miljöpartiet har anmält Carl Bildt till riksenheten mot korruption av samma anledning.

När Bildt utnämndes till utrikesminister i oktober avsade han sig styrelseplatsen i Vostok Nafta, vars tillgångar nästan bara är aktier i ryska gasjätten Gazprom – som i sin tur vill bygga en gasledning genom Östersjön. Enligt kritikerna hamnar därför Bildt, vars beslut som utrikesminister direkt kan påverka Gazprom, i en känslig och utsatt position.

Bildt fick behålla aktieoptioner i Vostok Nafta, som han under hösten sålt för 4,8 miljoner kronor. Själv har han låtit det framstå som att företagets regler gjort att han inte kunde avstå från optionerna.

Uppgifter i medierna under senare tid har dock pekat på motsatsen – att Bildt egentligen inte borde haft rätt till optionerna eftersom han avgick frivilligt och att styrelsen i efterhand beslutat att han skulle få behålla dem.

Statsminister Fredrik Reinfeldt ställde sig bakom utrikesminister Carl Bildt när han intervjuades om frågan i TV4:s Nyhetsmorgon.

– Jag tycker att han skött de här åtagandena på det sätt han sagt att han skulle göra, säger Reinfeldt.