Bildt i Iran: "Jag har gjort det jag kunnat"
Irans utrikesminister Mohammad Javad Zarif gestikulerar under en presskonferens med kollegan Carl Bildt, i Teheran den 4 februari, under Bildts officiella besök i Iran. (Foto: Behrouz Mehri / AFP)


Den senaste gången en svensk utrikesminister besökte Teheran var 2002 när Anna Lindh var där, men Irans dåvarande utrikesminister Mottaki kom till Sverige för samtal med Bildt 2007 och de har träffats efter det. Båda vill uppnå en lösning på den iranska nukleära frågan som dominerat internationellt så nu är Bildt på officiellt besök i Iran.

Samtidigt har Sverige varit tydlig i kritiken om mänskliga rättigheter i Iran. Iran och Kina avrättar flest människor i världen.

”Detta är en politik vi ser som både orimlig och omänsklig, oavsett vilka grova brott som kan ligga bakom den.”, skriver Bildt på sin blogg.

Eftersom Iran fick en ny president förra året, Hassan Rouhani, öppnades nya möjligheter upp. Därför åkte Bildt till Iran för att trycka på om en permanent överenskommelse i den nukleära frågan, få trovärdiga försäkringar om landets kärntekniska programs fredliga syften och för att föra en dialog om mänskliga rättigheter.

Utrikesministern i Italien har redan varit där i samma ärende och efter Bildt kommer Polens utrikesminister med samma budskap.

Bildt kom till Teheran och dess 15 miljoner invånare på tisdagen och hade överläggningar med utrikesminister Zarif.

”Och det var överläggningar som fördes i både öppen och konstruktiv anda också i de avseenden där våra perspektiv ju skiljer sig åt”, skriver Bildt.

Bildt nämnde för Rouhani och Zarif att han tillhör deras följare på Twitter men det inte var möjligt att göra det under vistelsen i Iran.

”Jag skulle tro att orimligheten i detta är uppenbar även för dem. Att friheten på nätet tillhör de frågor vi ger prioritet hade jag också anledning att poängtera.”

Samtal fördes även med den förre presidenten Rafsanjani, parlamentets talman Larijani, Högste Ledarens utrikespolitiske rådgivare Velayati liksom chefen för Irans nationella säkerhetsråd.

De visade sin misstro mot Väst och Bildt fick höra många berättelser om deras erfarenheter. Han skriver: ”Minnena förefaller att vara långa i Iran”. Samtidigt såg han att stödet till den nye presidentens nya och öppnare linje varit ”uttalat och tydligt”.

Iranierna frågade sig om det är lönt att göra eftergifter om de kommer att bli lurade när det gäller att lätta på sanktionerna? Den frågan hängde i luften skriver Bildt.

”Och jag har gjort det jag kunnat för att försöka att räta ut frågetecknen”.