Berättelser från det gamla Kina: Houyi sköt ner nio solar


Houyi sades vara en gud som kom till människovärlden under tiden då den förhistoriske kejsaren Yao regerade. Vid den tiden fanns det tio solar som alla samtidigt steg upp över himlen, som brände jorden och fick grödorna att vissna. Sjöar liksom floder torkade ut och skogarna började brinna. Ut ur skogarna drevs då odjur ut som började jaga människorna. Människornas liv på jorden blev outhärdligt.

Lidandet i den mänskliga världen oroade himlen. Den himmelske kejsaren sände Houyi, en mästare i pilbåge, att komma till den mänskliga världen för att lindra det mänskliga lidandet. Bärandes på en röd båge och en väska med vita pilar, vilka han fått av den himmelske kejsaren, steg Houyi ner till Mittens rike.

Så snart han kom till jorden började Houyi resa österut i riktning mot solarna. Han besteg nittionio berg, vadade över nittionio floder och korsade nittionio dalar innan han slutligen anlände till stranden vid det östra havet. Han tog fram sin båge och sina pilar, siktade mot solarna och började skjuta. En efter en försvann solarna från himlen, då de träffades av Houyis pilar. Eftersom han visste att människor och djur trots allt skulle behöva solljus, sköt Houyi bara ner nio solar och lämnade kvar den sista att skina klart på himlen.

Den brännande hettan försvann och ersattes av närande värme och svala vindar. Människor kunde andas igen och i marken kunde återigen grödor och växter frodas. Houyi färdades därefter över hav och land för att förinta de farliga odjuren som kommit ut ur skogarna.

Återigen blomstrade det fridfulla livet på jorden, tack vare Houyi. För att belöna Houyis goda gärningar, utnämnde den himmelske kejsaren honom till gudomlig krigare.

Källa: Traditionell kinesisk legend som återgivits i många olika versioner.

Engelska artikeln:
http://www.theepochtimes.com/news/6-5-31/42168.html