Bakterier skapar nytt bränsle
Det blir allt vanligare att traditionell diesel ersätts av eller blandas upp med bränsle baserat på biologiska råvaror. (Foto: AFP)


Biobränslen, det vill säga bränslen som är producerade av levande organismer och till skillnad från fossila bränslen inte tillför något nettotillskott av koldioxid till atmosfären, har på grund av koldioxidskatten på fossila bränslen fått en allt större andel på marknaden.

Ett alternativ till den fossila, oljebaserade dieseln är den så kallade biodieseln (även kallad RME). Biodieseln, som tillverkas av rapsolja och metanol, blandas i Sverige numera i vanlig diesel till en andel av fem procent. De svenska lastbilstillverkarna Volvo och Scania har också gett klartecken till att använda ren biodiesel i sina lastbilar.

I våras invigdes Sveriges första storskaliga anläggning för produktion av biodiesel i Karlshamn i Blekinge, med en inledande produktion av 45 miljoner liter per år. Som jämförelse kan nämnas att det år 2005 förbrukades 4,27 miljarder liter dieselbränsle i Sverige.

Processen att tillverka biodieseln är dock kostsam. En större användning av biodieseln hindras också av att det krävs mycket stora jordbruksarealer för att producera den raps som erfordras.

Nu har emellertid forskare på Westfälische Wilhelms-Universität i Münster i Tyskland tagit fram en process som skapar ett bränsle man kallar mikrodiesel. I septemberutgåvan av Microbiology, som ges ut av The Society for General Microbiology, berättas det att man för att skapa mikrodiesel använder speciellt framtagna bakterier.

Utöver växter med olja såsom raps kan man i processen använda andra olika slags växter med större volym och till och med returpapper. Man behöver inte heller som i biodiesel tillsätta metanol (som för närvarande kommer från fossila bränslen) utan etanol bildas naturligt i den process som bakterierna skapar. Mikrodieseln tillverkas därmed av till 100 procent förnyelsebara resurser. Processen skulle även bli väsentligt billigare än dagens tillverkning av biodiesel. Forskarna konstaterar att denna process kan ge möjlighet till en ännu bredare användning av bränslen liknande biodiesel i framtiden.

Källa: http://mic.sgmjournals.org/